Enkel fråga: Vad var egentligen stafettkostnaden 2018?

Frågan ställdes vid regionfullmäktige den 20/6 2019 och var riktad mot hälso sjukvårdsnämdens ordförande Lena Asplund.  Bakgrunden till frågan var att ett antal fakturor som kommit på villovägar och de därför fanns olika åsikter om vad som var rätt siffra. 

På regionfullmäktige den 16-17 april så debatterades flitigt regionens stafettkostnader och ett antal fakturor som märkligt nog hade kommit på avvägar. Nedan visar jag hur det har rapporterats (alla angivna siffror är RVN:s egna, se bilaga):

I diagrammet ovan gör jag en enkel prognos utifrån hur stafettkostnaderna har utvecklat sig från 2004 till 2017. Jag använder alltså tidigare års utfall för att förutsäga hur kommande år borde se ut. I detta fall låter jag 2018 vara året som förutsägs.

I prognosen/förutsägelsen så använder jag en aggressiv kurva (den blå) och en snäll kurva (den orangea). Dessa två tillsammans säger att stafettkostnaderna borde ha varit i intervallet 500 – 550 miljoner under 2018 (röd dubbelpil).

Grön prick är den till politiken rapporterade siffran för 2018, innan det uppdagades att fakturor kommit på märkliga avvägar. Den gröna pricken ligger väldigt långt från prognos.

Min fråga är således: Inklusive alla felskickade fakturor -vad var egentligen stafettkostnaden 2018?

Mattias Rösberg

Sjukvårdspartiet – Västernorrland 

Lena Asplunds svar på frågan

Svar på fråga från Mattias Rösberg (SJVP) om vad var egentligen stafettkostnaden 2018 

Fråga Inklusive alla felskickade fakturor – Vad var egentligen stafettkostnaden 2018?

Svar 440 miljoner

Härnösand den 20 juni 2019

Lena Asplund (M) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande