Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland

Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland är högsta beslutande organ mellan partistämmor. Det är styrelsen som företräder partiet, bevakar dess intressen och även handhar dess angelägenheter. Ansvaret är således både politiskt och organisatoriskt för den ledningsgrupp som styrelsen utgör. Sjukvårdspartiets styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör samt åtta övriga ledamöter. Utöver dessa styrelsemedlemmar finns också fem ersättare samt ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem personer och dessa bereder ärenden till styrelsen samt beslutar i frågor som styrelsen har delegerat.

Mer att läsa:

Robert Thunfors, Timrå
Styrelsens ordförande
Ordförande i arbetsutskottet

Tel: +46 76 145 46 08
robert.thunfors@sjukvardspartiet.se
Läs mer om Robert Thunfors

Ingela Korhonen, Örnsköldsvik
Styrelsens vice ordförande 
Vice ordförande i arbetsutskottet

ingela.korhonen@sjukvardspartiet.se
Läs mer om Ingela Korhonen

Pia Lundin, Sollefteå
Kassör i styrelsen
Ledamot i arbetsutskottet

Tel: +46 70 259 41 52
pia.lundin@sjukvardspartiet.se
Läs mer om Pia Lundin

David Forslund, Timrå
Ledamot i arbetsutskottet

david.forslund@sjukvardspartiet.se
Läs mer om David Forslund

Else Ammor, Sundsvall
Ledamot i arbetsutskottet

else.ammor@sjukvardspartiet.se
Läs mer om Else Ammor

Mattias Rösberg, Sollefteå
Ledamot

mattias.rosberg@sjukvardspartiet.se

Isabelle Tejbo, Härnösand
Ledamot

isabelle.tejbo@sjukvardspartiet.se

Caroline Nordgren, Sundsvall
Ledamot

caroline.nordgren@sjukvardspartiet.se

Björn Hellquist, Timrå
Ledamot

bjorn.hellquist@sjukvardspartiet.se

Åsa Nargell, Örnsköldsvik
Ledamot

asa.nargell@sjukvardspartiet.se

Mats Helli, Örnsköldsvik
Ledamot

mats.helli@sjukvardspartiet.se

Ersättare

Daniel Nydahl, Härnösand
Ersättare

daniel.nydahl@sjukvardspartiet.se
Läs mer om Daniel Nydahl

Samuel von Ahn Sjukvårdspartiet i Västernorrland (styrelsen)

Samuel von Ahn
Ersättare

Kristoffer Lind Sjukvårdspartiet i Västernorrland (styrelsen)

Kristoffer Lind
Ersättare

Joakim Bymark Sjukvårdspartiet i Västernorrland (styrelsen)

Joakim Bymark
Ersättare

Siv Attefjord
Ersättare