Interpellation: Specialistutbildning till undersköterska 2019-09-03

Interpellationen ställdes av Pia Lundin, Sjukvårdspartiet, till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd Lena Asplund (M) i september 2019.

Det har nu startat en yrkesinriktad utbildning för undersköterskor 1 år heltid, om 200 KY poäng distans. Specialistundersköterska inom Akutsjukvård

Säkert ett mycket välkomnade inslag för arbetsgivare och undersköterskor med möjlighet till en karriärutveckling även för undersköterskor utöver de handledarutbildningar som VOC (Vård och Omsorgscollege) har med handledarutbildning i 3steg som slutar med att man blir huvudhandledare

Enligt Beslut om betald vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor, Specialistvårdendaterat 2019-05-02 kommer dessa undersköterskor att erhålla bibehållen grundlön vid dessa studier. Dessutom som kommer det att få ett lönepåslag med ett riktvärde 1 500 kr om de anställs inom den nya professionen efter avslutad utbildning. 

Mina frågor till Lena Asplund (M) 

  • Innehåller denna utbildning vårdplatsförlagd utbildning
  • En av den största nuvarande utmaningen i Region Västernorrland är att anställa sjuksköterskor. Vilka förmåner får undersköterskor som studerar till sjuksköterska
  • Hur kommer de undersköterskor som redan har en reell kompetens att hanteras utifrån detta riktmärke med lönepåslag och utbildning

Pia Lundin, (SJVP)

Svar från Sara Nylund (S)

Underlag till svar interpellation från Pia Lundin (SJVP) till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd Lena Asplund (M) besvarad av Sara Nylund (S) avseende specialistutbildning till undersköterska

Fråga

Innehåller denna utbildning vårdplatsförlagd utbildning

Svar

Ja

Fråga

En av den största nuvarande utmaningen i Region Västernorrland är att anställa sjuksköterskor. Vilka förmåner får undersköterskor som studerar till sjuksköterskor

Svar 

Det finns idag ingen förmån i form av betald utbildning för undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor. Skulle någon vilja yrkesväxla försöker Region Västernorrland långt det är möjligt att underlätta kombination av studier och arbete, deltid eller under studieuppehåll. Däremot sker en satsning kring de specialistundersköterskeutbildningar som idag bedrivs via yrkeshögskola i till exempel Sundsvall. Att låta våra medarbetare utvecklas och arbeta toppen av sin yrkeskompetens är en viktig insats för att både bibehålla den personal vi har och att kunna minska stafettanvändandet

Fråga

Hur kommer de undersköterskor som redan har en reell kompetens att hanteras utifrån detta riktmärke med lönepåslag och utbildning

Svar 

Löner hanteras i den årliga löneöversynen. De undersköterskor som vidareutbildat sig har en annan yrkestitel, specialistundersköterska

Sara Nylund (S), Vice ordförande för Regionstyrelsen
Härnösand 2019-09-25