Sjukvårdspartiets regionplan 2021-2023

Gruppledaren har ordet

Från den 1 mars 2020 har undertecknad fått förtroendet att leda Sjukvårdspartiets regiongrupp och partiets parlamentariska arbete i Region Västernorrland. Ett uppdrag som hedrar och som innebär ett stort ansvar, särskilt i den svåra tid som vi befinner oss i just nu med Coronakrisen.

I år har Sjukvårdspartiet använt sig av ett annat sätt att skapa sitt förslag till regionplan – regionens verksamhetsplan. I många delar är vi överens med den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna och förvaltningens förslag på mål och inriktning. Mycket av den text och förslag till mål och inriktning är något som regionfullmäktiges samtliga partier borde kunna ställa sig bakom i stora delar.

Men regionplanens vackra ord ska sen övergå till praktisk handling. Där kan vi konstatera att skillnaderna är stora mellan Sjukvårdspartiet och den styrande majoritetens politik och prioriteringar. Med snart två år av mandatperioden kan vi konstatera att förmågan att tänka nytt och vidta stora och radikala åtgärder inte har funnits för att förverkliga regionplanen.

Istället har kostnaderna för hyrpersonal passerat 500 miljoner kronor. Antalet vårdplatser har minskat, vårdköerna har ökat och vårdskulden har ökat. Majoriteten föreslår och genomför fortsatta besparingar som har lett till kostnadsfördyringar och en fortsatt centralisering. Man har inte tagit någon lärdom av historien. På det sättet tar man inte heller ansvar för ekonomin. Region Västernorrland är på helt fel väg.

Sjukvårdspartiet sätter vården främst. Därför fokuserar vi på att få ordning på sjukvården i länet. Vi är också beredd att göra hårda och tuffa prioriteringar gällande andra områden inom regionens verksamheter som exempelvis minskning av den centrala administrationen.

Våra förslag om att avskaffa länsklinikerna och införa sammanhållna vårdområden, att återställa och bibehålla tre fullvärdiga akutsjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik samt gör Region Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare genom satsningar på lokalt ledarskap, löner och kompetensutveckling. Detta tror vi är ett framgångsrecept för att skapa en ekonomi i balans och en jämlik och rättvis hälso- och sjukvård i hela länet.

Därför behöver Region Västernorrland en ny politisk ledning med Sjukvårdspartiet i spetsen.

Robert Thunfors

Robert Thunfors
Gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner