Interpellation: Vart är hjärtstartarna i regionen?

Interpellationen ställdes av Robert Thunfors Sjukvårdspartiet till regionstyrelsens ordförand, regionråd Glenn Nordlund (S) i mars 2023.

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska gatan. Oftast är det äldre personer eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas. Den enda behandling som är bevisat effektiv är hjärtlungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare

Varje minut är viktig för överlevnad och fler och fler företag, föreningar och organisationer har köpt in hjärtstartare till sin verksamhet

När man larmar SOS vid ett hjärtstopp finns det ett register, Sveriges Hjärtstartarregister som visar var man kan hitta sin närmaste hjärtstartare. Registret används av SOS Alarm och SMS livräddare för att dirigera livräddare till närmaste hjärtstartare

När jag kollar i registret kan jag konstatera att Region Västernorrland har väldigt hjärtstartare i registret. Exempelvis Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus har inga medan Granlo Hälsocentral har en. Regionens hus har inte någon heller. Det verkar ytterst märkligt att det inte ska finnas hjärtstartare ett sjukhus som är tänkt för allmänheten ska kunna använda vid en nödsituation medans hjälp är väg

Mina frågor till Glenn Nordlund (S) är

Hur ser det ut med hjärtstartare inom Regionens fastigheter

Jag antar att vi har fler än vad som finns i registret. Varför är inte dessa inregistrerade? Och vad avser Glenn Nordlund vidta för åtgärder för att dessa registreras?

Robert Thunfors (SJVP), Ledamot i Regionfullmäktige

Svar från Glenn Nordlund (S)

Fråga

Hur ser det ut med hjärtstartare inom Regionens fastigheter

Jag antar att vi har fler än vad som finns i registret. Varför är inte dessa inregistrerade? Och vad avser Glenn Nordlund vidta för åtgärder för att dessa registreras

Svar

Under 2022 påbörjades ett arbete där vi har bytt ut 90 stycken hjärtstartare utav våra 140 som vi har registrerade. MT (medicinsk teknik) har påbörjat ett arbete med att kvalitetssäkra och arbeta fram en struktur över fortsatt anskaffning av hjärtstartare enligt enhetschefen för MT -Syd, Verksamhet Medicinsk Teknik

Samordningsansvaret för dessa är ej fördelat idag men samverkan sker mellan området Stöd och samordning och Medicinsk teknik. Det pågår även ett arbete om översyn av registrerade hjärtstartare i Hjärtstarregistret

Vår preliminära målbild är att detta ska vara avslutat 2023

Glenn Nordlund (S), Regionstyrelsens ordförande
Härnösand 2021-03-01