Regionfullmäktige

Mandatperioden 2022 – 2026

Pia Lundin

Pia Lundin

Ledamot

Pia Lundin är född 1958, utbildad specialistsjuksköterska. Har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och enhetschef inom IVA i Region Västernorrland. Är Regionråd i opposition (Oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ledamot

Robert Thunfors är född 1987, statsvetare och arbetar på CSN med rättsliga frågor kring hemutrustningslån. Robert bor på en släktgård i Tynderö och största avkopplingen är att köra traktor och vara ute i skog och mark med jakt och fiske. Robert har en bakgrund i studentrörelsen som ordförande för studentkåren och ledamot i Mittuniversitetets styrelse. Robert är gruppledare för Sjukvårdspartiet men även engagerad i Timråpartiet och sitter i bland annat i kommunstyrelsen i Timrå kommun.

Else Ammor

Else Ammor

Ledamot

Else Ammor är född 1962 och är utbildad jurist. Har tidigare politisk bakgrund som Socialnämndens ordförande i Sundsvalls kommun.

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Gruppledare och ledamot

Mattias Rösberg är född 1977, civilingenjör och arbetar inom skogsindustrin. Mattias är ordförande för Sjukvårdspartiet och vice gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland.

Sasha Cavic

Sasha Cavic

Ledamot
Ingela Korhonen

Ingela Korhonen

Ledamot
David Forslund

David Forslund

Ledamot
Per Gybo

Per Gybo

Ledamot
Lina Lindman

Lina Lindman

Ledamot
Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ledamot
Caroline Nordgren

Caroline Nordgren

Ledamot
Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Angela Bodin

Angela Bodin

Ledamot
Daniel Nydahl

Daniel Nydahl

Ledamot
Anna Eriksson

Anna Eriksson

1:e ersättare

Regionstyrelsen

Mandatperiod 2022 – 2026

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i finansutskottet

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ledamot

Ersättare i finansutskottet
Ersättare i vårdvalsutskottet

Else Ammor

Else Ammor

Ledamot

Ledamot i vårdvalsutskottet

David Forslund

David Forslund

Ersättare
Lina Lindman

Lina Lindman

Ersättare
Linda Matsson

Linda Matsson

Ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mandatperiod 2022 – 2026

Pia Lundin

Pia Lundin

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i arbetsutskottet

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Regionråd och ledamot
Ingela Korhonen

Ingela Korhonen

Ledamot

Ersättare i arbetsutskottet

Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ersättare
Daniel Nydahl

Daniel Nydahl

Ersättare
Elina Åslin

Elina Åslin

Ersättare

Regionala utvecklingsnämnden

Mandatperiod 2022-2026

Angela Bodin

Angela Bodin

Ledamot

Ledamot i arbetsutskottet

Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Mats Helli

Mats Helli

Ersättare

Ersättare i arbetsutskottet

Halle Mahdabi

Halle Mahdabi

Ersättare

Patientnämnden

Mandatperiod 2022-2026

Per Gybo

Per Gybo

Vice ordförande
Caroline Nordgren

Caroline Nordgren

Ledamot

Regionens revisorer

Mandatperiod 2018-2022

Björn Hellquist

Ledamot

Övriga organ

Mandatperiod 2022-2026