Regionfullmäktige

Mandatperioden 2022 – 2026

Pia Lundin

Pia Lundin

Ledamot och Regionråd

Pia Lundin är född 1958, utbildad specialistsjuksköterska. Har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och enhetschef inom IVA i Region Västernorrland. Är Regionråd i opposition (Oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ledamot och Regionråd

Robert Thunfors är född 1987, statsvetare och har tidigare arbetat på CSN med rättsliga frågor kring hemutrustningslån. Robert är regionråd i opposition (oppositionsråd) och 2 vice ordförande i regionstyrelsen.

Else Ammor

Else Ammor

Ledamot

Else Ammor är född 1962 och är utbildad jurist. Har tidigare politisk bakgrund som Socialnämndens ordförande i Sundsvalls kommun.

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ledamot
Halle Mahdabi

Halle Mahdabi

Ledamot
Ingela Korhonen

Ingela Korhonen

Ledamot
David Forslund

David Forslund

Ledamot
Per Gybo

Per Gybo

Ledamot
Lina Lindman

Lina Lindman

Ledamot
Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ledamot
Caroline Nordgren

Caroline Nordgren

Ledamot
Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Angela Bodin

Angela Bodin

Ledamot
Daniel Nydahl

Daniel Nydahl

Ledamot och gruppledare
Sandra Formgren

Sandra Formgren

Förste ersättare

Regionstyrelsen

Mandatperiod 2022 – 2026

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i finansutskottet

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ledamot

Ersättare i finansutskottet
Ersättare i vårdvalsutskottet

Else Ammor

Else Ammor

Ledamot

Ledamot i vårdvalsutskottet

David Forslund

David Forslund

Ersättare
Lina Lindman

Lina Lindman

Ersättare
Linda Matsson

Linda Matsson

Ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mandatperiod 2022 – 2026

Pia Lundin

Pia Lundin

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i arbetsutskottet

Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ledamot
Ingela Korhonen

Ingela Korhonen

Ledamot

Ersättare i arbetsutskottet

Else Ammor

Else Ammor

Ersättare
Daniel Nydahl

Daniel Nydahl

Ersättare
Elina Åslin

Elina Åslin

Ersättare

Regionala utvecklingsnämnden

Mandatperiod 2022-2026

Angela Bodin

Angela Bodin

Ledamot

Ledamot i arbetsutskottet

Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Mats Helli

Mats Helli

Ersättare

Ersättare i arbetsutskottet

Joakim Bymark

Joakim Bymark

Ersättare

Patientnämnden

Mandatperiod 2022-2026

Per Gybo

Per Gybo

Vice ordförande
Caroline Nordgren

Caroline Nordgren

Ledamot

Regionens revisorer

Mandatperiod 2018-2022

Björn Hellquist

Ledamot

Övriga organ

Mandatperiod 2022-2026