Regionfullmäktige

Mandatperioden 2022 – 2026

Pia Lundin

Pia Lundin

Ledamot

Pia Lundin är född 1958, utbildad specialistsjuksköterska. Har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och enhetschef inom IVA i Region Västernorrland. Är Regionråd i opposition (Oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Gruppledare och ledamot

Robert Thunfors är född 1987, statsvetare och arbetar på CSN med rättsliga frågor kring hemutrustningslån. Robert bor på en släktgård i Tynderö och största avkopplingen är att köra traktor och vara ute i skog och mark med jakt och fiske. Robert har en bakgrund i studentrörelsen som ordförande för studentkåren och ledamot i Mittuniversitetets styrelse. Robert är gruppledare för Sjukvårdspartiet men även engagerad i Timråpartiet och sitter i bland annat i kommunstyrelsen i Timrå kommun.

Else Ammor

Else Ammor

Ledamot

Else Ammor är född 1962 och är utbildad jurist. Har tidigare politisk bakgrund som Socialnämndens ordförande i Sundsvalls kommun.

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Vice gruppledare och ledamot

Mattias Rösberg är född 1977, civilingenjör och arbetar inom skogsindustrin. Mattias är ordförande för Sjukvårdspartiet och vice gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland.

Sasha Cavic

Sasha Cavic

Ledamot
Ingela Korhonen

Ingela Korhonen

Ledamot
David Forslund

David Forslund

Ledamot
Per Gybo

Per Gybo

Ledamot
Lina Lindman

Lina Lindman

Ledamot
Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ledamot
Caroline Nordgren

Caroline Nordgren

Ledamot
Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Angela Bodin

Angela Bodin

Ledamot
Daniel Nydahl

Daniel Nydahl

Ledamot
Anna Eriksson

Anna Eriksson

1:e ersättare

Regionstyrelsen

Mandatperiod 2018-2022

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ledamot

Ledamot i finansutskottet
Ersättare i regionala utvecklingsutskottet
Ledamot i krisledningsnämnden

Barbro Ekevärn

Barbro Ekevärn

Ledamot

Ledamot i vårdvalsutskottet

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ersättare

Ersättare i personal- och allmänna utskottet

Mattias Rösberg, ledamot
Barbro Ekevärn, ledamot
Robert Thunfors, ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mandatperiod 2018-2022

Pia Lundin

Pia Lundin

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet

Mathias Westin

Mathias Westin

Ledamot

Ersättare i välfärds- och samordningsutskottet

Ola Johansson

Ola Johansson

Ersättare
Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ersättare
Sven-Erik Ragnarsson

Sven-Erik Ragnarsson

Ersättare

Nämnden för hållbar utveckling

Mandatperiod 2018-2022

Annica Engström

Annica Engström

Ledamot

Ledamot i arbetsutskottet

Per Gybo

Per Gybo

Ersättare

Patientnämnden-Etiska nämnden

Mandatperiod 2018-2022

Caroline Nordgren

Ledamot

Regionens revisorer

Mandatperiod 2018-2022

Björn Hellqvist

Ordförande

Övriga organ

Mandatperiod 2018-2022

Länsstyrelsen Västernorrlands viltförvaltningsdelegation
Robert Thunfors, ledamot

Mittnordenkommittén
Gun Enquist-Öhman, ledamot

Beredningen för medborgaredialog
Annica Engström, ledamot

Norrlands nätverk för musikteater och dans, förbundsfullmäktige
Pia Lundin, ledamot

Norra sjukvårdsregionförbundet
Pia Lundin, ersättare

Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg (Socialreko)
Barbro Ekevärn, ledamot

Scenkonst Västernorrland AB
Jörgen Åslund, ledamot

Hälsosam Y
Annica Engström, ledamot

Assembly of European Regions kommitté 3 Kultur och utbildning
Annica Engström, ersättare

Samordningsförbundet Sollefteå
Elisabeth Sjöström, ersättare

Samordningsförbundet Härnösand – Timrå
Barbro Ekevärn, ersättare

Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg
Sven-Erik Ragnarsson, ersättare

Näringslivsarkiv i Norrland (NIN)
Per Gybo, ersättare

Föreningsarkivet Västernorrland
Per Gybo, ersättare

Fullmäktigeberedning för översyn av den politiska organisationen inför 2023-2026
Robert Thunfors, vice ordförande