Förtroendevalda - Sjukvårdspartiet Västernorrland

Regionfullmäktige

Mandatperioden 2019 – 2022

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Gruppledare och ledamot

Robert Thunfors är född 1987, statsvetare och arbetar på CSN med rättsliga frågor kring hemutrustningslån. Robert bor på en släktgård i Tynderö och största avkopplingen är att köra traktor och vara ute i skog och mark med jakt och fiske. Robert har en bakgrund i studentrörelsen som ordförande för studentkåren och ledamot i Mittuniversitetets styrelse. Robert är gruppledare för Sjukvårdspartiet men även engagerad i Timråpartiet och sitter i bland annat i kommunstyrelsen i Timrå kommun.

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Vice gruppledare och ledamot

Mattias Rösberg är född 1977, civilingenjör och arbetar inom skogsindustrin. Mattias är ordförande för Sjukvårdspartiet och vice gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland.

Barbro Ekevärn

Barbro Ekevärn

Ledamot

Barbro Ekevärn är född 1950, utbildad socionom. Har tidigare politisk bakgrund som socialnämndens ordförande i Härnösands kommun.

Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Mathias Westin

Mathias Westin

Ledamot
Pia Lundin

Pia Lundin

Ledamot

Pia Lundin är född 1958, utbildad specialistsjuksköterska. Har tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska och enhetschef inom IVA i Region Västernorrland. Är Regionråd i opposition (Oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Per Gybo

Per Gybo

Ledamot
Isabell Tejbo

Isabell Tejbo

1:e ersättare

Sven-Erik Ragnarsson

Ledamot

Ersättare i regionfullmäktige

Ola Johansson

Ulrika Bergman

Per Söderström

Eva Häggkvist

Jörgen Åslund

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ledamot

Ledamot i finansutskottet
Ersättare i regionala utvecklingsutskottet
Ledamot i krisledningsnämnden

Barbro Ekevärn

Barbro Ekevärn

Ledamot

Ledamot i vårdvalsutskottet

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ersättare

Ersättare i personal- och allmänna utskottet

Mattias Rösberg, ledamot
Barbro Ekevärn, ledamot
Robert Thunfors, ersättare

Pia Lundin

Pia Lundin

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet

Mathias Westin

Mathias Westin

Ledamot

Ersättare i välfärds- och samordningsutskottet

Ola Johansson

Ola Johansson

Ersättare
Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ersättare

Sven-Erik Ragnarsson

Ersättare

Pia Lundin, 2:e vice ordförande
Mathias Westin, ledamot
Ola Johansson, ersättare
Isabelle Tejbo, ersättare
Sven-Erik Ragnarsson, ersättare

Annica Engström

Annica Engström

Ledamot

Ledamot i arbetsutskottet

Per Gybo

Per Gybo

Ersättare

Annika Engström, ledamot
Per Gybo, ersättare

Ola Johansson

Ola Johansson

Ledamot

Ola Johansson, ledamot
Gudrun Ledin, ledamot

Regionens revisorer

Else Ammor

Ordförande

Else Ammor, ordförande

Länsstyrelsen Västernorrlands viltförvaltningsdelegation
Robert Thunfors, ledamot

Mittnordenkommittén
Gun Enquist-Öhman, ledamot

Beredningen för medborgaredialog
Annica Engström, ledamot

Norrlands nätverk för musikteater och dans, förbundsfullmäktige
Pia Lundin, ledamot

Norra sjukvårdsregionförbundet
Pia Lundin, ersättare

Politiskt samråd inom socialtjänst, vård och omsorg (Socialreko)
Barbro Ekevärn, ledamot

Scenkonst Västernorrland AB
Jörgen Åslund, ledamot

Hälsosam Y
Annica Engström, ledamot

Assembly of European Regions kommitté 3 Kultur och utbildning
Erica Sahlin, ersättare

Samordningsförbundet Sollefteå
Per Söderström, ersättare

Samordningsförbundet Härnösand – Timrå
Barbro Ekevärn, ersättare

Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg
Sven-Erik Ragnarsson, ersättare

Näringslivsarkiv i Norrland (NIN)
Per Gybo, ersättare

Föreningsarkivet Västernorrland
Per Gybo, ersättare

Facebook Messenger