Regionfullmäktige

Mandatperioden 2019 – 2022

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Gruppledare
Barbro Ekevärn

Barbro Ekevärn

Ledamot
Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ledamot
Annica Engström

Annica Engström

Ledamot
Mathias Westin

Mathias Westin

Ledamot
Pia Lundin

Pia Lundin

Ledamot
Per Gybo

Per Gybo

Ledamot
Isabell Tejbo

Isabell Tejbo

1:e ersättare

Ledamöter ej på bild

Sven-Erik Ragnarsson

Gudrun Ledin

Ersättare i regionfullmäktige

Ola Johansson

Birgitta Häggkvist

Ulrika Bergman

Per Söderström

Eva Häggkvist

Regionstyrelsen

Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ledamot

Ledamot i finansutskottet
Ledamot i krisledningsnämnden
Ersättare i regionala utvecklingsutskottet

Barbro Ekevärn

Barbro Ekevärn

Ledamot

Ledamot i vårdvalsutskottet

Robert Thunfors

Robert Thunfors

Ersättare

Ersättare i personal- och allmänna utskottet
Adjungerad i finansutskottet

Mattias Rösberg, ledamot
Barbro Ekevärn, ledamot
Robert Thunfors, ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Pia Lundin

Pia Lundin

Regionråd och 2:e vice ordförande

Ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet

Mathias Westin

Mathias Westin

Ledamot

Ersättare i välfärds- och samordningsutskottet

Ola Johansson

Ola Johansson

Ersättare
Isabelle Tejbo

Isabelle Tejbo

Ersättare

Pia Lundin, 2:vice ordförande
Katarina Hägg, ledamot
Mathias Westin, ersättare
Ola Johansson, ersättare

Nämnden för hållbar utveckling

Annica Engström

Annica Engström

Ledamot

Ledamot i arbetsutskottet

Per Gybo

Per Gybo

Ersättare

Annika Engström, ledamot
Isabelle Tejbo, ersättare

Patientnämnden-Etiska nämnden

Ola Johansson

Ola Johansson

Ledamot

Ola Johansson, ledamot

Regionens revisorer

Else Ammor

Ordförande

Else Ammor, ordförande

Facebook Messenger