fbpx

Regionfullmäktige

Mandatperioden 2019 – 2022

Mattias Rösberg

Gruppledare

Katarina Hägg

Ledamot

Barbro Ekevärn

Ledamot

Robert Thunfors

Ledamot

Annica Engström

Ledamot

Mathias Westin

Ledamot

Pia Lundin

Ledamot

Per Gybo

1:e ersättare

Regionstyrelsen

Mattias Rösberg

Ledamot

Ledamot i finansutskottet
Ersättare i regionala utvecklingsutskottet

Barbro Ekevärn

Ledamot

Ledamot i vårdvalsutskottet

Robert Thunfors

Ersättare

Ersättare i personal- och allmänna utskottet
Adjungerad i finansutskottet

Mattias Rösberg, ledamot
Barbro Ekevärn, ledamot
Robert Thunfors, ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Pia Lundin

Regionråd och 2:vice ordförande

Ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet

Katarina Hägg

Ledamot

Mathias Westin

Ersättare

Ersättare i välfärds- och samordningsutskottet

Ola Johansson

Ersättare

Pia Lundin, 2:vice ordförande
Katarina Hägg, ledamot
Mathias Westin, ersättare
Ola Johansson, ersättare

Nämnden för hållbar utveckling

Annica Engström

Ledamot

Ledamot i arbetsutskottet

Isabelle Tejbo

Ersättare

Annika Engström, ledamot
Isabelle Tejbo, ersättare

Patientnämnden-Etiska nämnden

Ola Johansson

Ledamot

Ola Johansson, ledamot

Regionens revisorer

Else Ammor

Ordförande

Else Ammor, ordförande

Facebook Messenger