Sjukvårdspartiet Västernorrland – Södra Vägen 3B, 871 40 Härnösand – Organisationsnummer: 888800-6940