Val 2022

Sjukvårdspartiet logotype

Sjukvårdspartiet bildades 1994 under devisen: “Ett ovanligt parti för vanliga människor”.

Vi värnar om en fristående ställning utan band till de politiska blocken i rikspolitiken eller knytning till de gamla ideologierna. Under våra snart 20 år i politiken har vi kunnat räkna in många framgångar genom vårt engagemang och den sakkunskap vi har kunnat presentera i analyser och granskningar, som inte tagits fram från annat håll.

Sjukvårdspartiet har under sex val kämpat för en tillgänglig och decentraliserad sjukvård för hela länet. I valet 2018 fick vi ca 9% och sju mandat i regionfullmäktige.

Vår vision är Region Västernorrland – En region som medborgarna är stolta över.

I Sverige finns det 21 regioner. Regioner ansvarar i första hand för hälso- och sjukvård och tandvård samt kollektivtrafik i samarbete med kommunerna. Regionernas verksamhet finansieras till största delen via landstingsskatten. Regionen har även inkomster från patientavgifter och försäljning av tjänster. Staten bidrar med både generella och riktade statsbidrag.

Från och med 1 januari 2019 har alla landsting bytt namn till regioner. Alla regioner har fått ett utökat ansvar för regional utveckling.

Efter valet 2018 styr Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna tillsammans i en politisk majoritet i Region Västernorrland.

Sjukvårdspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är i opposition.

Pia Lundin – vårt regionråd

Pia Lundin är vårt regionråd i opposition (oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Med sina 40 år av erfarenhet inom sjukvården som specialistsjuksköterska och enhetschef, valde hon att ta klivet in i den politiska hetluften 2018. Hennes drivkraft är att arbeta för en bättre sjukvård i länet.

– Fortsätter det så här så kommer det inte att finnas bra sjukvård i framtiden, vi befinner oss i djup kris, säger Pia.

Men varför tackade hon ja till erbjudandet om att bli oppositionsråd i ett län där sjukvårdsfrågans brister är i ständig diskussion både inom media och bland väljare? Varför lämna ett jobb som enhetschef på IVA på Sollefteå sjukhus för att ge sig in i politiken på heltid?

– Enkelt svar: jag vill förändra. Jag försökte i många år att få politikerna att inse att om vi fortsätter så här så kommer vi inte att ha en fungerande sjukvård i länet om några år.

– När jag märkte att de inte lyssnade på oss som faktiskt har erfarenhet från vården, då kände jag att jag måste göra något själv, avslutar Pia.

Det är vi som kan vård!

Sjukvårdspartiet driver en stark oppositionspolitik mot majoritetspartierna Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna och den centraliseringsvåg som råder i Västernorrland.

Men vi behöver bli många fler. Sjukvårdspartiet söker dig som fått nog av vårdkaoset. Du vill aktivt bidra, så att vi kraftfullt kan driva en politik för att återskapa god vård och bygga en modern vård för framtiden som är anpassad för alla i vårt län.

Var med och påverka utvecklingen i vår region, sitt inte på läktaren och kolla på!

Mattias Rösberg
Ordförande för Sjukvårdspartiet Västernorrland

Lokala Partiers Nätverk logotype

Sjukvårdspartiet är stolt medlem i intresseföreningen Lokala Partiers Nätverk

Pia Lundin
Regionråd i opposition (Oppositionsråd)
2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tel: 070 259 41 52
E-post: pia.lundin@sjukvardspartiet.se

Pressbild

Mattias Rösberg
Partiordförande för Sjukvårdspartiet
Vice gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland

Tel: 073 077 18 32
E-post: mattias.rosberg@sjukvardspartiet.se

Porträtt Robert Thunfors

Robert Thunfors
Gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland

Tel: 073 501 83 26
E-post: robert.thunfors@sjukvardspartiet.se

Per Gybo
Politisk sekreterare åt Sjukvårdspartiets regiongrupp

Tel: 073 620 12 84
E-post: per.gybo@sjukvardspartiet.se

Mats Fagerström
Politisk sekreterare åt oppositionsråd Pia Lundin

Tel: 072 748 62 50
E-post: mats.fagerstrom@sjukvardspartiet.se

David Forslund
Politisk sekreterare

Tel: 070 243 04 40
E-post: david.forslund@sjukvardspartiet.se