Enkel fråga om ej registrerade hjärtstartare

Frågan ställdes av Daniel Nydahl, Sjukvårdspartiet, till Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Kompressioner kan inte starta hjärtat, det gör man med hjälp av en defibrillator/hjärtstartare. Med tanke den interpellation som debatterades 1/3-2023 angående hjärtstartarna i regionen där vi bland annat påpekade att det finns hjärtstartare som inte är registrerade hjärtstartarregistret. I dagsläget (15/11-2023) finns det fortfarande inte hjärtstartare inregistrerade som den i Ehuset eller den som finns i regionens hus. Sundsvalls sjukhus har 1 registrerad men ingen Sollefteå eller Örnsköldsviks sjukhus. Kompressioner kan inte starta hjärtat, det gör man med hjälp av en defibrillator/hjärtstartare

Frågan blir : Hur går det med detta arbete om hjärtstartare som du Glenn sa i regionfullmäktige skulle vara klart innan 2023 slut

Daniel Nydahl (SJVP)

Svar från Glenn Nordlund (S)

Fråga

Hur går det med detta arbete om hjärtstartare som du Glenn sa i regionfullmäktige skulle vara klart innan 2023 slut

Svar

Följande hjärtstartare har registrerats hos Sveriges hjärtstartarregister senaste dagarna (det tar nu några dagar innan Sveriges hjärtstartarregister kontrollerat alla uppgifter och aktiverat dem i sitt system, det är först de syns i det offentliga registret

  • Regionens hus (reception
  • Regionens hus fullmäktigehuset (Ehuset
  • Sollefteå sjukhus (centralhall

Utöver det fortsätter registreringen för de hjärtstartare som Regionfastigheter ansvara för i offentliga och publika miljöer

De hjärtstartare som finns inne avdelningar som verksamheterna själva ansvarar för sker i dagsläget ingen registrering. Sveriges hjärtstartarregister har enbart hjärtstartare som är publika och tillgängliga för alla i sina registrerade

Glenn Nordlund (S), Regionstyrelsens ordförande
Härnösand 2023-11-23