Motioner

Motioner är förslag till beslut som lämnats in av en eller flera ledamöter i regionfullmäktige. Förslaget i en motion utreds och behandlas av regionstyrelsen innan fullmäktige anser den vara besvarad, bifaller (säger ja) eller avslår (säger nej) till motionen.

Här hittar du Sjukvårdspartiets motioner (samt svar / beslut) som fattats kring dessa i Region Västernorrland.