Interpellationer

Interpellationer är ett instrument som vanligtvis används av oppositionspartier för att ställa frågor till majoritetspartierna i en region.

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. En interpellation är mer omfattande och ska besvaras av en ansvarig politiker, exempelvis Regionråd eller ordföranden i en nämnd, styrelse eller utskott.  En interpellation kan även ställas till ordförande i styrelsen för en stiftelse eller aktiebolag, exempelvis Länsmuseet Västernorrland eller Scenkonstbolaget

Alla tjänstgörande ledamöter i fullmäktige kan delta i debatten kring en interpellation. Interpellationerna är inte föremål för beslut.

Under mandatperioden 2019-2022 styr Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i majoritet i region Västernorrland.