Välkommen till ett ovanligt parti för vanliga människor

Vid valet 2018 kan vi sedan erbjuda ett alternativ vars främsta
drivkraft är förnyelse - både ur demokratisynpunkt och utifrån
behovet av en oberoende sjukvårdspolitik med fokus
på hela vårt län.

Bli medlem

Vi väljer ett nytt perspektiv
Kom med oss och skapa framtidens sjukvård!

Sjukvårdspartiet söker särskilt Dig som fått nog av vårdkaoset. Du vill aktivt bidra, så att vi kraftfullt i valet 2018 kan driva en politik för att återskapa god vård och bygga en modern vård för framtiden som är anpassad för alla i vårt län.

Bli medlem

VALET 2018

Vår politik har sin utgångspunkt i den verklighet som råder i verksamheten. Vi har insett att det bara är tillsammans med personalen som vi kan utveckla verksamheten.

GOD VÅRD

Begreppet är en komplex term. Är det Landstinget som vårdgivare, patienten eller kanske Landstingets politiker som ska avgöra huruvida patienten erbjudits god vård? I Hälso- och sjukvårdslagen utvecklas begreppet och kraven på god vård.

DEMOKRATI

Medborgarinflytande och medbestämmande måste uppmuntras och främjas. Lyhördhet, strävan efter allas deltagande i samhällsdebatten, respekt för divergerande åsikter, strävan efter konsensus i viktiga beslut är viktiga ingredienser i en demokratisk dialog.

STATISTIK

Ta del av en mängd statistik från Landstinget.