Välkommen

Till ett ovanligt parti för vanliga människor

Med anledning av den nu beslutade omfattande  nedmonteringen av vårdresurser, särskilt i Ångermanland, har Sjukvårdspartiet publicerat vår Ståndpunktsförklaring.   Du finner den i flertalet tidningar i Västernorrland men också här:  Sjukvårdspartiets ståndpunktsförklaring.

Kära partimedlemmar och sympatisörer!

Sjukvårdspartiet Västernorrland följer aktivt händelserna inom landstinget och den pågående nedmonteringen av vården på flera håll i vårt län. Med påstådda besparingar, som även anses vara kvalitetshöjande åtgärder, vill landstingsmajoriteten montera ner ytterligare vitala delar av länsinnevånarnas trygghet och tillgång till god vård. Särskilt hårt slår de planerade åtgärderna för befolkningen i Ådalen.

Sjukvårdspartiet Västernorrland hävdar bestämt att de fördelar, som landstingsmajoriteten påstår sig uppnå med sina nedskärninger bygger på katastrofala felbedömningar som vårt parti förkastar och fördömer som feltänkta.

Vi vädjar till alla partier i landstingsfullmäktige att besinna sig och slopa denna nedmontering av vårdapparaten i Västernorrland. ALLA Västernorrlänningar måste ha tillgång till god vård!

Till inläggen