Stoppa slakten av vården

Kära partimedlemmar och sympatisörer!

Sjukvårdspartiet Västernorrland följer aktivt händelserna inom landstinget och den pågående nedmonteringen av vården på flera håll i vårt län. Med påstådda besparingar, som även anses vara kvalitetshöjande åtgärder, vill landstingsmajoriteten montera ner ytterligare vitala delar av länsinnevånarnas trygghet och tillgång till god vård. Särskilt hårt slår de planerade åtgärderna för befolkningen i Ådalen.

Sjukvårdspartiet Västernorrland hävdar bestämt att de fördelar, som landstingsmajoriteten påstår sig uppnå med sina nedskärninger bygger på katastrofala felbedömningar som vårt parti förkastar och fördömer som feltänkta.

Vi vädjar till alla partier i landstingsfullmäktige att besinna sig och slopa denna nedmontering av vårdapparaten i Västernorrland. ALLA Västernorrlänningar måste ha tillgång till god vård!

För Sjukvårdspartiet Västernorrland!

Yngve Nilsson
Ordförande

Mera reklam om samarbete Sjvp och VI

Sjukvårdspartiet och Västra Initiativet kommer under en tre månaders period att trumma in vårt budskap om samarbete inför Landstingsval 2018. Vår film visades tidigare på TV4 en vecka under juni månad.  Filmen kommer att visas på 40 monitorer från Docksta till Sollefteå, med start i okt 2016. Filmen ska visas 3600 gånger per månad och monitor. Låt oss utgå från att ingen i Ådalen kommer att missa vårt budskap om samarbete och det verkliga alternativet för en bättre vård. En ny politik är nödvändig för en modern och tillgänglig vård.

Se vidare Samarbete med Västra Initiativet

Samarbete med Västra Initiativet

Sjukvårdspartiet och Västra Initiativet har beslutat att samarbeta inför valet 2018. Se artikel i Tidningen Ångermanland här

Båda partierna delar grundsynen att agera blockoberoende med fokus på sakfrågor.

Vi vill att hela länet ska leva.
Med en vård för alla, på nära håll.

  • Vi vill förena länets duktiga medarbetare och återskapa god vård och trygghet för invånarna.
  • Med ömsesidig respekt, ärlighet och empati, bygger vi en modern vård som för länet in i framtiden.
  • Vår hjärtefråga är en rättvist fördelad sjukvård – tre akutsjukhus.

Tillsammans tog vi fram  reklamfilm med vår gemensamma syn som sändes i TV4 under en vecka i juni 2016. Filmen kan du se nedan.