Vem bör få förtroendet att lösa ett problem? I varje fall inte de som inte ens erkänner att det existerar. Detta är en självklar slutsats efter moderaterna Anna Proos och Viktoria Janssons påhopp på mig i ett pressmeddelande häromdagen. De påstod att jag skulle ha lämnat ”desinformation” – en felaktig uppgift om att Region Västernorrland (RVN) behöver låna pengar till utbetalning av löner år 2025.

Men det handlar inte om någon felaktig uppgift. Enligt prognosen gällande kassaflödet för 2023–2025 så dräneras kassan på nästan en miljard kronor i år och landar på 293 miljoner i likvida medel i slutet av 2023. Regionen beräknas därefter ha minus 57 miljoner i likvida medel i slutet av 2024, och utvecklingen accelererar till minus 295 miljoner för 2025. Att förneka det – det är häpnadsväckande desinformation.

De båda moderaterna anser tydligen också, att jag borde stödja dem genom att säga att jag tror att majoriteten ”genom att vidta åtgärder” kommer att lyckas med det som den har misslyckats med i åratal: Att få ekonomin i balans.

Den katastrofala ekonomiska utvecklingen är ju resultatet av den politik som främst socialdemokrater och moderater fört och fortfarande för. Därför kommer majoritetens ”sparåtgärder” och andra insatser än en gång att leda till ett ännu sämre resultat än vad regionens senaste prognos visar.

Men för att dölja detta för allmänhet och media kommer Proos och Jansson med en ren lögn: ”Det finns i dagsläget inget som indikerar att vi kommer att behöva låna till löner”. Den som läst prognosen och förstår ett minimum av ekonomi håller med om att ”indikerar” är en klar underdrift.

De båda författarna ”undrar hur det skräckscenario som Robert nu målar upp påverkar människor och vårt långsiktiga varumärke”. Taktiken är tydlig: ”Dölj skräckscenariot som vi själva åstadkommit så vi inte förlorar röster”.

Men den taktiken sprack direkt. Samma dag som Moderaterna gick ut och försökte ta heder och ära av mig så kom RVN med färska siffror som visade att M, S och C i själva verket helt saknar kontroll över ekonomin. Regionens kostnader för inhyrd personal är redan i år på väg mot en ny rekordnivå – över 700 miljoner kronor.

Proos säger enligt ST: ”Jag blir väldigt frustrerad när Sjukvårdspartiet skriver det som en sanning att 2025 så lånar vi till löner. Det kanske skulle bli så med deras politik, men inte med majoritetens”. Majoritetens politik ska alltså lösa samma majoritets tidigare politiska beslut som gjort att vi hamnat i denna situation från första början. Detta är högsta grad ironiskt.

Faktum är – som Proos och Jansson snart kommer att få se – att M, S och C-majoritetens politik inom bara några månader måste åstadkomma den första förbättringen på årtionden av regionens kostnader som nu befinner sig i fritt fall. Men eftersom man inte kommer att lyckas med det kommer Proos och Jansson redan några månader in på nästa år ett få skämmas sedan regionens ekonomer tvingats komma med en ny larmrapport.

Robert Thunfors, ordförande för Sjukvårdspartiet, regionråd i opposition, 2:e vice ordförande i regionstyrelsen