“Det ser illa ut i alla regioner men i Västernorrland ligger vi fortfarande bland de sämsta”

Ekonomin är hårt pressad i Region Västernorrland och nu kommer alltså signaler om att man använt sin checkkredit under andra halvan av januari med 23 miljoner kronor. Totalt ligger checkkrediten på 100 miljoner kronor.

Region Västernorrlands ekonomidirektör Dick Rytterdahl förklarar via mejl att det att de behöver ha ”gummibandet” som en kontokredit utgör under 2024.

”På grund av att det i kortare perioder eller dagar förekommer ett glapp mellan stora inflöden av skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och stora utflöden på grund av betalningar. Det stod helt klart redan när vi gjorde budgeten och det var vi öppna med”, skriver Dick Rytterdahl.

Att regionen använt 23 miljoner av checkkrediten kan beskrivas som ett trendbrott. Under de tre år som ekonomidirektören styrt regionens finanser har det inte inträffat, men han tycker det är förklarligt att de nu gör det. ”Under pandemin fanns det ju inget direkt fokus på likviditeten. Dels var verksamhet, inklusive investeringar, på en lägre nivå, dels flöt det ju in stora summor statligt stöd, vilket resulterade i en bra likviditet. Efter det har ju aktiviteten gått upp, investeringarna likaså. Plus då effekterna av Ukraina-kriget på priserna och med det att det reala skatteunderlaget urholkats rejält”, skriver Dick Rytterdahl.

Ordföranden för föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och före detta regionrevisorn, Nils-Gunnar Molin, lyfter också frågan i en debattartikel i ST och han anser att regionens ekonomi är ”konkursmässig”.

Oppositionsrådet Robert Thunfors, Sjukvårdspartiet, upplever regionens ekonomi på samma sätt.

– Ekonomin är i fritt fall, säger han.

Han pekar dessutom på att när det gäller regionens planerade besparingar så brukar det historiskt sett vara svårt att få full utväxling.

– Kommer vi bara till hälften med våra besparingar då kommer vi ha jättestora problem med kassaflödet även fortsättningsvis, säger Robert Thunfors.

Regionens ekonomichef Dick Rytterdahl förklarar att finanserna inte är ”konkursmässiga”. Han hänvisar till att regionen har en likviditetsportfölj med räntebärande fonder som ska säljas under året, vilket ger 200 miljoner kronor in i kassan. På samma gång är han orolig.

”Om jag inte var bekymrad inför ett läge där landets regioner beräknas gå med 24 miljarder i underskott 2024 så borde jag nog fundera på ett annat jobb”, skriver Dick Rytterdahl.

Han förklarar att det under korta perioder på några dagar under 2024 återigen kan uppstå risk att likviditetsproblemen återkommer.

”Vi har satt en nivå på betalningsberedskapen i budgeten och det är den vi följer utvecklingen mot. Att det då uppstår behov att kortsiktigt nyttja en kontokredit är inget konstigt i sig, det är en del av likviditetsplaneringen”, skriver Dick Rytterdahl.

Roger Johansson (S), gruppledare, menar att nyckelfrågan är att få ner hyrkostnaderna i vården.

– Får vi inte en vändning på stafetteriet under första kvartalet då går vi mot uppsägningar av fast anställd personal, säger Roger Johansson.

Den politiska majoritetenhävdar att läget hade varit ännu värre med Sjukvårdspartiets politik med en lönesatsning på 480 miljoner under tre år samt ambitioner att återöppna BB och annan nedstängd verksamhet på Sollefteå sjukhus.

– Västernorrlänningarna ska vara glada att vår budget styr, för hade det varit Sjukvårdspartiets hade underskottet varit betydligt större, säger Viktoria Jansson (M), regionråd.

Robert Thunfors menar tvärtom att det krävs en expansiv politik för att bryta trenden med ökade stafettkostnader och att det bara kan göras genom att satsa på den egna personalen.

Läs mer på Tidningen Ångermanland:  Regionen tvingades nyttja 23 miljoner på checkkredit – Tidningen Ångermanland (tidningenangermanland.se)