Vi i Sjukvårdspartiet håller det vi lovar.

Patrik Gustavsson (M) anser att Sjukvårdspartiet saknar naturligt politiskt hantverk och att det finns en spricka mellan oss, KD och SD. Grunden skulle vara att oppositionen inte lagt en gemensam budget för 2024. I budgetdebatten menade Gustavsson att KD och SD förstår att i dessa ekonomiska tider krävs snarare samverkan än splittring, vilket Sjukvårdspartiet tycks sakna. Förstår Patrik Gustavsson själv innebörden i det han skriver?

Under förra mandatperioden kunde Moderaterna inte ens samarbeta i de egna leden. Lena Asplund och Per Wahlberg lämnade partiet i protest mot dess politik.

Moderaterna valde sedan att gå i opposition eftersom de inte fick igenom personalsatsningen ”250-miljonerspaketet”, som var partiets stora valfråga.

Regionrådet Glenn Nordlund (S) hävdade att det utspelet från Moderaterna var ett av de konstigaste han varit med om – ohederligt och ansvarslöst politiskt agerande och ett svek mot väljarna.

Men denna mandatperiod bildade Socialdemokraterna ändå majoritet med Centerpartiet och Moderaterna, som raskt prioriterade bort frågan som nyss var deras prio ett – personalen och ”250-miljonerspaketet”. Det som föregående mandatperiod fick dem att gå i opposition.

Vi i Sjukvårdspartiet håller det vi lovar. Vi har inte gått till val för att behaga Moderaterna. Patrik Gustavssons argument spelar ingen större roll eftersom hans parti inte håller sina vallöften och sviker både personal och väljare.

Ingela Korhonen, undersköterska, tillförordnad ordförande Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs mer på ST: SJVP har inte gått till val för att behaga Moderaterna – Sundsvalls Tidning