Sjukvårdspartiet Västernorrland, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är beredda att bilda en ny politisk minoritet i regionen för att med stöd i enskilda frågor från andra partier leda regionen under mandatperioden 2023 – 2026.

– Vi tre partier tar ansvar för den politiska situation som blev valets resultat och är beredda att bilda en minoritet för att leda regionen efter 1 januari säger Robert Thunfors, gruppledare för Sjukvårdspartiet.
Partierna har träffat en överenskommelse om fem centrala punkter som ska ta sjukvården i Region Västernorrland ur den nuvarande djupa krisen.
– Vi välkomnar också andra konstruktiva synpunkter och förslag i linje med denna överenskommelse från andra partier i regionfullmäktige säger Mats Hellhoff, gruppledare för Sverigedemokraterna.
Grunden till de flesta av regionens problem är bristen på personal. Det är regionens största utmaning och därmed vår viktigaste fråga. Det finns många orsaker till detta, bland annat att personalen inte kunnat påverka sina scheman och att det saknas vårdplatser, men också lönenivån.
– Det är stort ansvar att leda Västernorrland ur vårdkrisen. Det kommer att ta tid, men en ny och väsentligt bättre personalpolitik är en god början, säger Henrik Sendelbach, gruppledare för Kristdemokraterna.

Du kan läsa programmet här: https://media.sjukvardspartiet.se/2022/10/Gemensamt_politiskt_program_SJVP_SD_KD.pdf