I regionfullmäktige den 1 november togs en intressant motion upp. Ingeborg Wikstens (L) förslag om personalföreträdare som ombud för personal inom Region Västernorrland. En viktig motion för oss i Sjukvårdspartiet. Det framhöll jag också när ärendet behandlades i regionfullmäktige.

Men då skenade debatten i väg genom att Viktoria Jansson (M) påstod att SJVP är emot de fackliga organisationerna. Häpnadsväckande

Ingela Korhonen

Ingeborg skrev i sin motion att vi behöver ”en ökad förståelse för verksamheten och de anställdas utmaningar samt politikens villkor” och att ”en del av lösningen kan vara personalföreträdare i nämnderna.”

Vi i Sjukvårdspartiet välkomnar mer insyn och delaktighet för personal, medan Viktoria Janssons (M) fokus var att ”fultolka” vad som egentligen blev sagt. Men regionens S+M+C-majoritet tycks inte ens ha förstått innebörden av begreppet personalföreträdare.
I kommunallagen är detta tydligt reglerat i kapitel 7 §10—19. Och det tokiga i Viktoria Janssons idé om en motsättning mellan medverkan av personalföreträdare i nämnders överläggningar och de fackliga organisationerna framgår redan i kommunallagen: ”Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen eller landstinget har kollektivavtal med.”

I lagen framgår det alltså tydligt att det handlar om att ta tillvara de praktiska kunskaper och erfarenheter som personalen har inom det område där en nämnd verkar: ” Personalföreträdarna utses särskilt för varje nämnd bland de anställda hos kommunen eller landstinget, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde.” (7 kap. §13). En helt annan sak än de fackliga organisationernas funktion i regionen.

Viktoria menade att politikers studiebesök är ett bättre sätt att lyssna in personalen röster och behov. Då undrar jag om Viktoria på sina studiebesök lyssnar lika illa på personalen som hon lyssnade till mig i debatten? Min erfarenhet av Victorias besök på min avdelning är att hon varken ser, hör eller ens hälsar på personalen!

Viktorias påhopp blir än märkligare när hon i Debatt Västernorrland (Facebook) säger att ”det är synd att politiker hellre väljer att lägga sin tid på tramsiga bråk än på politik. Region Västernorrland är ingen lekstuga för politiker som söker bråk och konflikter. Vi har problem att lösa. Jag tror nämligen att personal, patienter och väljare har högre förväntningar på oss regionpolitiker än så.”

Den saklighet Viktoria efterfrågar tycks hon själv sakna. Och till skillnad från henne har jag egna erfarenheter av hur vi som personal har det, både som anställd och som fackligt skyddsombud.
Genom hennes inlägg framgår det tydligt att personalföreträdare behövs!

Ingela Korhonen, undersköterska, ledamot av regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden, vice ordförande i Sjukvårdspartiet Västernorrland