Vi kommer att kunna visa, att vägen ur krisen är att vända den centralisering som Socialdemokraterna, Moderaterna och nu tydligen också Centern tror på, mot decentralisering.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern har beslutat om en katastrofbudget för Region Västernorrland. Den kommer framför allt, liksom tidigare ”sparåtgärder”, att drabba det överbelastade Sundsvalls sjukhus.

Ett av problemen är att man inte ens där lyckas attrahera ny personal vilket resulterat i ett extremt och dyrbart beroende av ”stafetter”. På akutmottagningen är nästan 50 procent av läkarna inhyrda. På den geriatriska avdelningen är 70 procent hyrpersonal.

Det dyrbara och ineffektiva länskliniksystemet drabbar också Sundsvall. Nu varnar Medelpads läkarförening för en kollaps för sjukhusets ögonklinik. Man fruktar en närmast total läkarbrist – det som redan har hänt i Örnsköldsvik därför att styr- och ledningssystemet inte fungerar.

Det gör inte heller ekonomin. Majoriteten har i sin budget tvingats visa ett underskott av historiskt format – ungefär en miljard. Detta i kombination med förödande eller helt orealistiska ”sparbeting” för de närmaste åren. Vad det konkret kommer att handla om finns det ingen som vet – bara att det här gången kommer att drabba vårdpersonal genom uppsägningar. Men den oheliga treenigheten kommer knappast att kunna komma överens om någon större del av vad man faktiskt ska göra.

Det verkar kanske paradoxalt, men det gör att Sjukvårdspartiets alternativ – att ta regionen ur krisen genom att satsa på utveckling i stället för avveckling – säkert kommer att förverkligas. Dagens makthavare börjar ju närma sig vägs ände.

Det blir det alltmer troligt att detta kommer att ske redan före nästa ordinarie regionval, år 2026. Den redan så djupa krisen närmar sig brytpunkter, både genom att regionens pengar helt enkelt tar slut och/eller genom att SMC-koalitionen spricker därför att partierna hamnar i en situation där de inte längre kan hålla ihop.

Vi kommer att kunna visa, att vägen ur krisen är att vända den centralisering som Socialdemokraterna, Moderaterna och nu tydligen också Centern tror på, mot decentralisering. I vårt vidsträckta län behöver vi tre sjukhus – ett mycket kompetent länssjukhus och kompletta akutsjukhus både i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå. Det innebär, tvärtemot vad Moderaterna tycks tro, inte bara stora besparingar, bland annat genom halverade patientresor, utan också bättre patientsäkerhet och förbättrat hälsoläge för hela befolkningen.

Den för Sundsvall kanske viktigaste förändringen blir att man, genom vår radialt förbättrade personalpolitik, både när det gäller löner, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och arbetsmiljöer steg för steg kan åstadkomma full bemanning med egen personal på hela sjukhuset.

Vi ska också genomföra en ordentlig satsning på primärvården för att på alla orter erbjuda befolkningen både hög tillgänglighet, kontinuitet och verkligt hög kvalitet. Vi kommer att ha lättare än regionens nuvarande majoritetspartier att åstadkomma detta därför att vi inte har några ideologiska eller prestigemässiga bindningar när det gäller ägandeformer och styrsystem.

Daniel Nydahl, gruppledare Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs insändaren på ST: SMC:s katastrofbudget drabbar Sundsvalls sjukhus – Sundsvalls Tidning