Möt Pia Lundin, oppositionsråd för Sjukvårdspartiet

Med sina 40 år av erfarenhet inom sjukvården, valde hon att ta klivet in i den politiska hetluften. Hennes drivkraft är att arbeta för en bättre sjukvård i länet.

– Fortsätter det så här så kommer det inte att finnas bra sjukvård i framtiden, vi befinner oss i djup kris, säger Pia.

Flitens lampa lyser i Regionens hus i Härnösand. Det är oftast här man hittar Pia, när hon inte står i talastolen i fullmäktige det vill säga, eller är ute och träffar vårdpersonal på deras arbetsplatser.

Det går inte att ta miste på hennes drivkraft och intresse för sjukvårdsfrågor. Dels visar det sig genom hennes flitiga skrivande av insändare och debattartiklar, men också genom hennes tendens att grotta ner sig i dokument och rapporter som beskriver hur det ser ut på de olika avdelningarna på sjukhusen i länet.

Mom for president

– Jag vill ta reda på hur det egentligen är, lyssna på personalen. Tyvärr fattas besluten i dag av personer i ledande positioner som inte har samma kompetens som de som arbetar i verksamheten, säger Pia och häller upp kaffe i en av sina favoritmuggar. På den står det: ”Mom for president”.

– Den fick jag av min son när jag bestämde mig för att gå med i ett politiskt parti. Jag älskar denna mugg.

Men varför tackade hon ja till erbjudandet om att bli oppositionsråd i ett län där sjukvårdsfrågans brister är i ständig diskussion både inom media och bland väljare? Varför lämna ett jobb som enhetschef på IVA på Sollefteå sjukhus för att ge sig in i politiken på heltid?

– Enkelt svar: jag vill förändra. Jag försökte i många år att få politikerna att inse att om vi fortsätter så här så kommer vi inte att ha en fungerande sjukvård i länet om några år.

När jag märkte att de inte lyssnade på oss som faktiskt har erfarenhet från vården, då kände jag att jag måste göra något själv, säger Pia och tar en klunk kaffe.

Gillar att arbeta bakom kulisserna

Pia beskriver sig själv som en person som tycker om att arbeta bakom kulisserna, och vill helst inte synas. Men när hon kliver upp i talarstolen eller möter någon i en debatt, plockar hon fram sin gedigna kompetens och då är det få som kan prata omkull henne.

– Jag har 40 års arbetslivserfarenhet inom vården och vet hur saker och ting fungerar i praktiken.

Pia Lundin började sin karriär inom sjukvården som 21-åring, och hennes intresse tog form efter att hon själv blivit inlagd för ett brutet ben. Hon upptäckte då att det fanns saker som kunde ha varit bättre och hon ville vara med och förändra.

– Jag insåg att om jag vill hamna på en position där jag faktiskt kan påverka, då måste jag ha jobbat med det själv först. Dessutom var min moster Hulda en förebild. Hon hade arbetat inom vården hela sitt liv och hennes drivkraft inspirerade mig att hjälpa andra människor. Även min mamma var min förebild, hon ställde sig alltid på den svagares sida, det tycker jag är viktigt, det bär jag med mig.

På den vägen är det, och de senaste åren arbetade hon som enhetschef på Intensiven och dagkirurgin i Sollefteå, en position som hon nu är tjänstledig från.

– Det var inte lätt att lämna jobbet eftersom jag har sådana fantastiska medarbetare och ett arbete som jag verkligen trivts med, men jag insåg att jag måste kliva in i politiken om jag ska kunna göra skillnad och förändra det som jag anser fungerar dåligt inom vården i dag. Jag kan inte stå vid sidan om och se alla nedskärningar som sker och hur man succesivt bryter ner en fungerande sjukvård genom att ta mindre bra politiska beslut.

Sjukvårdspartiet – det självklara valet

Att det blev just Sjukvårdspartiet var ett självklart val, eftersom hennes värderingar stämmer väl överens med partiets.

– Vi vill ha bra sjukvård i länet och det är ett stort begrepp, men med det menar jag att vi måste inse felen och förändra där det brister. Personalen går på knäna, vi tappar kompetens och patienter bollas mellan de olika instanserna. Så kan vi inte ha det.

En fråga som Pia speciellt lyfter fram, som är en av de frågor hon lägger lite extra fokus på, är att se och förstå betydelsen av personalens kompetens. Att lyssna på personalen, och höra vad de själva skulle vilja förändra.

– Det är de som sitter på kompetensen. Det är inte rimligt att alla förändringar ska komma uppifrån, jag vill vända på det. Vi måste lyssna på de som arbetar i verksamheten och därefter se över vilka beslut vi kan ta.

Personalen måste känna sig uppskattad

Vidare vill hon höja lönerna för de anställda inom vården. Genom att göra det anser Pia att man höjer statusen på yrkena – och på så sätt stannar kompetensen kvar.

– Jag ska vara tydlig. Jag vill att all vårdnära personal, från sekreterare till överläkare ska känna sig uppskattade. Att de har ett arbete som är stimulerande, utvecklade och där de får använda sin kompetens. Annars är risken att vi tappar personalen och kompetensen försvinner, säger Pia och fortsätter:

– Då står vi där, att vi måste ta in hyrpersonal, som jag inte tycker är en bra lösning. Det är kostsamt och jag vill att vi ska använda de pengarna som vi lägger på hyrpersonal till att utveckla vården.

Hon lyfter också upp att personalens arbetsbelastning i dag ökar.

– Jag ser det som en viktig grundfråga att arbeta med att personalen mår bra, har bra löner och får använda sin kompetens, då kan vi utveckla en bra sjukvård.

Många tror att Pias drivkraft bara handlar om att bevara Sollefteå sjukhus, men där vill hon sätta ner foten.

– Jag kämpar för alla våra länssjukhus, Örnsköldsvik, Sundsvall och Sollefteå, säger hon och fortsätter:

– Sundsvalls sjukhus är det som är mest akut just nu. Där har vi problem. Vi måste agera i tid innan det är för sent, säger Pia som åter igen vill påpeka vikten av att behålla den kompetens man har. Jag tycker att man lägger mer fokus på hyrpersonal istället för på de medarbetare som är kvar, det är inte bra!

Fler anställda i vården borde engagera sig politiskt

Pia önskar att fler från vården börjar engagera sig politiskt och hon välkomnar alla att höra av sig till henne med idéer och förslag.

– Vi behöver de som vill förändra, de som kan verksamheterna och som vet vad man behöver göra konkret för att få vården bra igen, säger Pia. Hon tystnar, och tillägger:

– Jag tänker ofta på det en kollega sa till mig när jag var enhetschef på Iva:

Pia, du har en känsla för patienten”. Det är exakt det jag vill att mina väljare och personalen ska känna. Att jag brinner för att ge bra vård till de som behöver det. Det ska vara en självklarhet.

Om Pia

Pia Lundin är vårt regionråd i opposition (oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Pia är utbildad specialistsjuksköterska och har 40 års erfarenhet av sjukvård, de senaste 17 åren som enhetschef inom IVA i Region Västernorrland. Hon har också bakgrund som fackligt engagerad i Vårdförbundet. Pia vet hur det är att jobba i vården med dess möjligheter och utmaningar.

Följ Pia via:
Pias dagbok

Kontaktuppgifter:

Telefon:
070 25 94 152
E-post: 
pia.lundin@sjukvardspartiet.se

Faktaruta

Namn: Pia Lundin
Ålder: 62 år.
Gör: Regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Tjänstledig från sitt arbete som enhetschef på Iva och Dagkirurgin på Sollefteå sjukhus.
Äter helst: En köttbit med mycket god sås.
Dricker helst: Rött vin och Trocadero.
Motto i livet: Man kan inte säga att man inte kan om man inte har provat.
Det bästa hon vet: Kattungar.
Fritidsintressen: Läsa facklitteratur och deckare. Resor med långa storstadspromenader.
Bör göra mer av: Träning.
Politiska hjärtefrågor: Höj lönerna för personalen. Vårdutveckling skall göras på golvet. Korta beslutsvägar, och ge plats åt engagerade medarbetare.

Följ Pia via:
Pias dagbok

Kontaktuppgifter:

Telefon:
070 25 94 152
E-post: 
pia.lundin@sjukvardspartiet.se

Några snabba frågor till Pia:

Vad är det som var så bra med att arbeta som enhetschef?

– Att arbeta med kompetenta medarbetare som har en inre drivkraft och gärna vill ta ansvar och utveckla vården är en fröjd. Tyvärr ökar den administrativa bördan varje år för enhetscheferna vilket gör att utrymmet för utveckling krymper från år till år.

Innan du arbetade som enhetschef på Iva arbetade du som sjuksköterska, vad var det roligaste med det?

– Att arbeta som sjuksköterska inom intensivvård är nog det bästa jobbet man kan ha. Man tar hand om hela patienten, har koll på varenda parameter från provsvar till blodtryck. Man har tillgång till en hel arsenal av potenta läkemedel och maskiner för att stödja patienten i dennes tillfrisknande. Det är ett nära teamarbete med undersköterskor och specialistläkare i ett ständigt lärande.

Vilka politiska frågor vill du driva?

– Sammanhållna vårdområden, och med det menar jag att specialistvård, primärvård och kommunal vård ska vara under samma hatt så att inte patienterna bollas mellan vårdgivarna och riskerar att hamna mellan stolarna. Det är i dag både kostsamt, tidsödande och inte patientsäkert. Effektiv vård med fasta läkarkontakter ger kontinuitet, vilket bidrar till en mer effektiv och säkrare vård.  Vi behöver ett bra och tydligt lokalt ledarskap.

Vad är det mest akuta läget inom sjukvården i dag i länet?

– Bristen på fast anställd personal och avsaknad av inriktning för en jämlik vård för alla medborgare.

Vilka kraftfulla förändringar krävs för att det ska bli en bra fungerande sjukvård igen i länet?

– Återigen sammanhållna vårdområden och därmed en minskad överbyggnad med ej vårdnära personal.

Hur tror du att det ser ut inom sjukvården i länet om fem år, om det inte sker förändringar?

– Tillgängligheten till att få snabb och nära vård minskar. Det kan bli så illa att det kanske inte går att ta hand om de mest akuta behoven på grund av personalbrist.

CV

Inledning

Pia Lundin har mer än 40 år erfarenhet inom hälso- och sjukvård och mer än 20 år i chefsbefattning. Pia har arbetat inom arbetat inom äldrevård, med mentalt retarderade och funktionshindrade, akutmottagning, medicinavdelning, intensivvård och uppvakning. Pia har också varit ansvarig för uppbyggnad av Intagningsavdelning och Dagkirurgin i Sollefteå.

Personligt

Pia Lundin är född 1958 i Sollefteå. Hon har sambo, en son och fyra katter.

Befattningar och uppdrag

2019 –
Regionråd i opposition (oppositionsråd), Region Västernorrland
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

2018 –
Ledamot i regionfullmäktige i Region Västernorrland

2015 –
Revisor, Röda Korset i Sollefteå

1997 – 1999
Styrelseledamot i Vårdförbundet Västernorrland

1993 – 1997
Fackligt förtroendevald, Vårdförbundet Västernorrland

1997 – 1998
Sjukvårdslärare, Sollefteå Garnison

Arbetslivserfarenhet

2003 – 2018
Enhetschef IVA

1999 – 2003
Sektionsledare, biträdande avdelningschef, avdelningschef akutmottagning

1989 – 1998
Specialistsjuksköterska inom intensivvård

1984 – 1989
Sjuksköterska

1979 – 1983
Sjukvårdsbiträde

Utbildning

1993 – 2009
Universitetsstudier i juridik, ekonomi, sociologi, organisation och ledarskap.

1988 – 1989
Intensivvårdsutbildning 60 hp vid Vårdhögskolan i Sundsvall

1981 – 1983
Sjuksköterskelinjen Gunhildskolan i Östersund

1974 – 1976
Tvåårig sociallinje vid Gudlavbilderskolan i Sollefteå

Pia i media