Om Sjukvårdspartiet Västernorrland

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades år 1994 i Härnösand, Västernorrlands län. I valet 1994 vann partiet åtta mandat i dåvarande landstingsfullmäktige och blev näst största parti. Sjukvårdspartiet har under sju val kämpat för en tillgänglig och decentraliserad sjukvård för hela länet. Efter valet 2022 är Sjukvårdspartiet åter igen näst största parti i Västernorrland med ca 19% av rösterna. 

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades 1994 av läkarna Anders Kempe och Lars Olof Hemmingsson under devisen “Ett ovanligt parti för vanliga människor”.

I uttrycket låg en förhoppning om att skapa ett alternativ för dem som ville agera politiskt utan att bli förknippade med den blockuppdelning som rått länge i svensk politik. Vi kom in i landstinget genom en medveten satsning, men det var också viktigt för oss att ställa upp i kommunvalet i Härnösand och tillvarata det stora förtroende som partiet fått hos härnösandsborna.

Vi har alltid haft förhoppningar om politisk förnyelse och att platserna vi har haft i folkvalda församlingar ska kunde leda till förändring. Förändring i form av en bättre och mer nära sjukvård över hela länet.

Vi värnar om en fristående ställning utan band till de politiska blocken i rikspolitiken eller knytning till de gamla ideologierna. Under våra snart 20 år i politiken har vi kunnat räkna in många framgångar genom vårt engagemang och den sakkunskap vi har kunnat presentera i analyser och granskningar, som inte tagits fram från annat håll.

Vår vision är Region Västernorrland – En region som medborgarna är stolta över.

Läs mer

Läkare startade parti för att kunna påverka vården

Kontakta oss

E-post:
kansliet@sjukvardspartiet.se

Adress:
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Storgatan 6 , 871 40 Härnösand

Organisationsnummer:
888800-6940

Kontaktuppgifter till enskilda personer

Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland

2022/23

Styrelsen är högsta beslutande organ mellan partistämmor i Sjukvårdspartiet. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och åtta övriga ledamöter samt fem ersättare. Styrelsen har också ett arbetsutskott som består av fem personer som bereder ärenden till styrelsen och beslutar i frågor som styrelsen har delegerat.

Robert Thunfors, Timrå
Styrelsens ordförande
Ordförande i arbetsutskottet

Tel: 0735018326
E-post: robert.thunfors@sjukvardspartiet.se

Ingela Korhonen

Ingela Korhonen, Örnsköldsvik
Styrelsens vice ordförande
Vice ordförande i arbetsutskottet

E-post: ingela.korhonen@sjukvardspartiet.se

Pia Lundin, Sollefteå
Kassör i styrelsen
Ledamot i arbetsutskottet

Tel: 070 259 41 52
E-post: pia.lundin@sjukvardspartiet.se

David Forslund, Timrå
Ledamot i arbetsutskottet

E-post: david.forslund@sjukvardspartiet.se

Else Ammor, Sundsvall
Ledamot i arbetsutskottet

E-post: else.ammor@sjukvardspartiet.se

Isabelle Tejbo, Härnösand

E-post: isabelle.tejbo@sjukvardspartiet.se

Caroline Nordgren, Sundsvall

E-post: caroline.nordgren@sjukvardspartiet.se

Åsa Nargell, Örnsköldsvik

E-post: asa.nargell@sjukvardspartiet.se

Per Gybo, Sollefteå

E-post: per.gybo@sjukvardspartiet.se

Björn Hellquist, Timrå

E-post: bjorn.hellquist@sjukvardspartiet.se

Mats Helli, Örnsköldsvik
E-post: mats.helli@sjukvardspartiet.se

Ersättare i styrelsen

Angela Bodin, Timrå
Ersättare

E-post: angela.bodin@sjukvardspartiet.se

Linda Matsson, Ånge
Ersättare

E-post: linda.matsson@sjukvardspartiet.se

Porträtt Mattias Rösberg

Mattias Rösberg, Sollefteå
Ersättare

Tel: 073 077 18 32
E-post: mattias.rosberg@sjukvardspartiet.se

Daniel Nydahl, Härnösand
Ersättare

E-post: daniel.nydahl@sjukvardspartiet.se

Sacha Cevic, Härnösand
Ersättare

E-post: sacha.cevic@sjukvardspartiet.se

Sjukvårdspartiet i sociala medier