Om partiet - Sjukvårdspartiet Västernorrland

Om Sjukvårdspartiet Västernorrland

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades år 1994 i Härnösand, Västernorrlands län. I valet 1994 vann partiet åtta mandat i dåvarande landstingsfullmäktige och blev näst största parti. Sjukvårdspartiet har under sex val kämpat för en tillgänglig och decentraliserad sjukvård för hela länet.

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades 1994 av läkarna Anders Kempe och Lars Olof Hemmingsson under devisen “Ett ovanligt parti för vanliga människor”.

I uttrycket låg en förhoppning om att skapa ett alternativ för dem som ville agera politiskt utan att bli förknippade med den blockuppdelning som rått länge i svensk politik. Vi kom in i landstinget genom en medveten satsning, men det var också viktigt för oss att ställa upp i kommunvalet i Härnösand och tillvarata det stora förtroende som partiet fått hos härnösandsborna.

Vi har alltid haft förhoppningar om politisk förnyelse och att platserna vi har haft i folkvalda församlingar ska kunde leda till förändring. Förändring i form av en bättre och mer nära sjukvård över hela länet.

Vi värnar om en fristående ställning utan band till de politiska blocken i rikspolitiken eller knytning till de gamla ideologierna. Under våra snart 20 år i politiken har vi kunnat räkna in många framgångar genom vårt engagemang och den sakkunskap vi har kunnat presentera i analyser och granskningar, som inte tagits fram från annat håll.

Vår vision är Region Västernorrland – En region som medborgarna är stolta över.

Läs mer

Läkare startade parti för att kunna påverka vården


Kontakta oss

E-post:
kansliet@sjukvardspartiet.se

Adress:
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Storgatan 35A, 871 30 Härnösand

Organisationsnummer:
888800-6940

Kontaktuppgifter till enskilda personer


Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland

2021/22

Ordförande

Porträtt Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ordförande för Sjukvårdspartiet

Tel: 073 077 18 32
E-post: mattias.rosberg@sjukvardspartiet.se

Vice ordförande

Lotta Borg

Vice ordförande för Sjukvårdspartiet

Tel: 070 216 49 50
E-post: lotta.borg@sjukvardspartiet.se

Kassör

Pia Lundin

Kassör för Sjukvårdspartiet

Tel: 070 259 41 52
E-post: pia.lundin@sjukvardspartiet.se

Övriga styrelsen

Isabelle Tejbo, Härnösand

E-post: isabelle.tejbo@sjukvardspartiet.se

Caroline Nordgren, Sundsvall

E-post: caroline.nordgren@sjukvardspartiet.se

Linda Matsson, Ånge

E-post: linda.matsson@sjukvardspartiet.se

Jan Lötberg, Kramfors

E-post: jan.lotberg@sjukvardspartiet.se

David Forslund, Timrå

E-post: david.forslund@sjukvardspartiet.se

Gunilla Fluur, Sollefteå

E-post: gunilla.fluur@sjukvardspartiet.se

Else Ammor, Sundsvall

E-post: else.ammor@sjukvardspartiet.se

Linus Källgren, Sollefteå

E-post: linus.kallgren@sjukvardspartiet.se

Ersättare:
Robert Thunfors, Timrå
Per Gybo, Sollefteå
Jörgen Åslund, Sollefteå
Leif Edh, Ånge
Mattias Ahlenhed, Sollefteå

Sjukvårdspartiet i sociala medier


Region Västernorrlands ekonomiska problem ett #mysterium som behöver utredasDen ekonomiska utvecklingen inom Region Västernorrland är ett mysterium. Vad är det som kostar så mycket mer i vår region jämförd med andra? Den frågan ställde oppositionen för tio månader sedan och Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om en utredning. Men intresset för frågan var visst svagt, för något svar har ännu inte presenterats.För ungefär tio år sedan verkade det som om man var på rätt väg. Kostnaden per diagnos, den så kallade DRG-kostnaden närmade sig 2012 samma nivå i Västernorrland som i jämförbara län. Men då kunde man i landstingets årsberättelse läsa: ”Under året inleddes punkt två i Fempunktsprogrammet, det vill säga att upprätta en tydligare och kraftfullare styrning av landstinget.” Och då började det gå riktigt snett.Alltsedan dess har ekonomin varit Region Västernorrlands stora problem. #Utredning på #utredning, #nedskärningar, #avvecklingar och #omorganisationer har kantat vägen. ”Kraftfullare styrning” skulle tydligen uppnås genom omorganisationer. Först en uppdelning på tre vårdområden och sedan 19 länskliniker. Nya konsulter har engagerats och nya sparpaket aviseras. Mycket fler administratörer men färre disponibla vårdplatser. År 2012 fanns det 498 disponibla vårdplatser. Med det nya förslaget med ytterligare reducering av vårdplatser så hamnar de på 392, d.v.s. drygt 100 vårdplatser mindre. Hittills har alltså inga åtgärder av den typen hjälpt. Så varför har man inte först gjort en kritisk granskning och en djupgående analys av de misslyckanden, som ju ändå inte går att bortförklara? Vad finns det för gemensamma faktorer – utöver att de konsekvent har misslyckats - bakom de försök till förbättringar och besparingar som så kraftigt förvärrat läget under de senaste tio åren?En sak tycks vara att tjänstemän, konsulter och politiker i åratal har inriktat sig på att banta den tunga slutna somatiska sjukhusvården. Men inte har det hjälpt. Västernorrland har ändå en kostnad per diagnos (DRG) som ligger hela 14 procent över jämförbara regioner. Det motsvara ungefär 560 miljoner kronor. Över en halv miljard.Men var är kostnaderna för höga? Det borde man kanske börja med att undersöka – för det verkar som även det sparpaket som nu är aktuellt siktar på alldeles fel typer av kostnader. I sammanställningen ”Öppna jämförelser” för 2018 visas DRG-kostnaden för sluten vård (”den tunga sjukhusvården”) för alla regioner. Västernorrland låg på åttonde plats av 21 möjliga när det gällde lägsta kostnad - tre procent under rikssnittet. Men när det gäller DRG-kostnaden för den öppna sjukhusvården är Region Västernorrland däremot dyrast i hela Sverige. Långt över rikssnittet - med just hela 14 procent, den nivå på ”överkostnad” som förklarar i princip hela Region Västernorrlands ekonomiska problem. Kan det vara så, att de likartade, tunga ”sparinsatserna” när det gäller just den slutna sjukhusvården – kan det vara så att dessa har skapat kostnadsproblemen inom både den öppna vården och hela regionen? Saken borde vara värd att undersöka.Pia Lundin#specialistsjuksköterskaOppositionsrådSjukvårdspartiet Västernorrland ... See MoreSee Less
View on Facebook


Facebook Messenger