Om partiet - Sjukvårdspartiet Västernorrland

Om Sjukvårdspartiet Västernorrland

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades år 1994 i Härnösand, Västernorrlands län. I valet 1994 vann partiet åtta mandat i dåvarande landstingsfullmäktige och blev näst största parti. Sjukvårdspartiet har under sex val kämpat för en tillgänglig och decentraliserad sjukvård för hela länet.

Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades 1994 av läkarna Anders Kempe och Lars Olof Hemmingsson under devisen “Ett ovanligt parti för vanliga människor”.

I uttrycket låg en förhoppning om att skapa ett alternativ för dem som ville agera politiskt utan att bli förknippade med den blockuppdelning som rått länge i svensk politik. Vi kom in i landstinget genom en medveten satsning, men det var också viktigt för oss att ställa upp i kommunvalet i Härnösand och tillvarata det stora förtroende som partiet fått hos härnösandsborna.

Vi har alltid haft förhoppningar om politisk förnyelse och att platserna vi har haft i folkvalda församlingar ska kunde leda till förändring. Förändring i form av en bättre och mer nära sjukvård över hela länet.

Vi värnar om en fristående ställning utan band till de politiska blocken i rikspolitiken eller knytning till de gamla ideologierna. Under våra snart 20 år i politiken har vi kunnat räkna in många framgångar genom vårt engagemang och den sakkunskap vi har kunnat presentera i analyser och granskningar, som inte tagits fram från annat håll.

Vår vision är Region Västernorrland – En region som medborgarna är stolta över.

Läs mer

Läkare startade parti för att kunna påverka vården

Kontakta oss

E-post:
kansliet@sjukvardspartiet.se

Adress:
Sjukvårdspartiet Västernorrland
Storgatan 35A, 871 30 Härnösand

Organisationsnummer:
888800-6940

Kontaktuppgifter till enskilda personer

Styrelsen i Sjukvårdspartiet Västernorrland

2019/2020

Ordförande

Porträtt Mattias Rösberg

Mattias Rösberg

Ordförande för Sjukvårdspartiet

Tel: 073 077 18 32
E-post: mattias.rosberg@sjukvardspartiet.se

Vice ordförande

Lotta Borg

Vice ordförande för Sjukvårdspartiet

Tel: 070 216 49 50
E-post: lotta.borg@sjukvardspartiet.se

Kassör

Pia Lundin

Kassör för Sjukvårdspartiet

Tel: 070 259 41 52
E-post: pia.lundin@sjukvardspartiet.se

Övriga styrelsen

Elisabeth Grafström, sekreterare
Ola Johansson, ledamot
Barbro Ekevärn, ledamot
Katarina Hägg, ledamot

Isabell Tejbo, ersättare
Per Gybo, ersättare
Robert Thunfors, ersättare
Leif Edh, ersättare

Facebook Messenger