Den 31 oktober påstod Tomas Izaias Englund i en ledarartikel att de löneökningar vi ville att regionen skulle satsa på är en delförklaring till att ”regionens ekonomi återigen är i fritt fall”. Han missade två saker.

För det första är regionens eländiga situation resultatet av flera mandatperioders misslyckade politik där det ena ”sparprojektet” efter det andra lett till skenande kostnader. Bakom detta ligger systemfel som man envist håller fast vid. Centralstyre, dumsnålhet och att se facken som ett särintresse och inte en samarbetspartner.

För det andra: Vi behöver en ny personalpolitik som skiljer sig kraftigt mot den tidigare för att skicka tydliga signaler ut mot medarbetarna, men också ut mot vårdsverige: Region Västernorrland byter kurs. En politik med rejäla satsningar på löner, på arbetsmiljö, på trivsel och lokalt ledarskap. Det finns inget annat alternativ om vi ska få en bättre sjukvård i länet.

Ta exemplet “länsögonkliniken” (TÅ 14/11) där länskliniksystemet med dess brist på lokalt ledarskap har gjort att man förlorat kontakten med golvet och vårdpersonalens kunskap. Det dåliga ledarskap som börjar hos politiken har skapat en usel organisationskultur.

Regionen har stor personalomsättning och just nu är det ögonläkare som säger upp sig. Av klinikens 16 överläkare enligt budget är bara 5,75 i aktiv tjänst – fem av åtta i Sundsvall, 0,75 av fyra i Sollefteå och inga alls i Örnsköldsvik.

Det är bara Sjukvårdspartiet som kan presentera ett sammanhållet program för regionen. Något som vi också fick kraftigt ökat stöd för i valet 2022.

Vårt förslag om lönehöjningar måste alltså ses tillsammans med de andra åtgärder vi gång på gång har krävt. En av dem är att avskaffa länsklinikerna och införa en ny decentraliserad organisation med lokal ledning och styrning.

Robert Thunfors (SJVP), regionråd i opposition för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland