I vår budget börjar vi med att ge regionen resurser för att rekrytera och behålla egen personal. Det ger en tillfällig kostnadsökning – som vi sedan vinner tillbaka med råge.

Det vilar ett löjets skimmer över Socialdemokraternas och Moderaternas replik på min artikel om Sjukvårdspartiets budget.

Gruppledarna Roger Johansson (S) och Patrik Gustavsson (M) vill att läsarna ska glömma att deras partier under mer än två årtionden har åstadkommit Sveriges största beroende av hyrpersonal, IVO-anmälningar, korridorvård, hot om böter, dödsfall och personalflykt. Och nu en ekonomisk störtdykning ned till miljardnivå. Det största budgetunderskottet i regionens historia.

De båda herrarna skriver därför bara om vår budget och inte om sin egen. Men de förstår visst inte någon av dem. Så låt mig förklara med ett praktiskt exempel:

När det gäller regionens hyrkostnader fokuserar (S) och (M) bara på frågan: ”Hur ska vi med hjälp av andra regioner, med regleringar och förbud, göra oss av med hyrpersonal eller åtminstone få ner kostnaden?”.

I vår budget börjar vi med att ge regionen resurser för att rekrytera och behålla egen personal. Det ger en tillfällig kostnadsökning – som vi sedan vinner tillbaka med råge. Moderaterna var för drygt ett år sedan inne på samma linje, men för att få vara med och styra föll man för den dumsnålhet som styr Socialdemokraterna.

Vi satsar på expansion – att verkligen utnyttja regionens resurser effektivt – i stället för på nedskärningar.

Johansson och Gustavsson vill inte erkänna att deras åtgärder, som drabbar hela regionen, slår hårt mot Sundsvalls sjukhus, som redan är svårt överbelastat och har svårt att klara sig utan hyrpersonal. Vid ett studiebesök på akutmottagningen för ett par veckor sedan var nästan 50 procent av sjuksköterskorna (inte läkarna som jag tidigare skrivit) inhyrda. På den geriatriska avdelningen var 70 procent hyrpersonal.

Både Johansson och Gustavsson påstår att vi godkänt hälso- och sjukvårdens sparbeting trots att beslutet ännu inte fattats när deras artikel publicerades. Men det enda vi godkänner är att läget kräver effektiva åtgärder – nämligen våra, inte Moderaternas och Socialdemokraternas.

Daniel Nydahl, gruppledare Sjukvårdspartiet Västernorrland

Läs mer på ST: Vi satsar på expansion – inte nedskärningar – Sundsvalls Tidning