Reklamfilmer Val 2022

Vi prioriterar vården främst

Studio Sjukvårdspartiet (Val 2018)

Så gör vi framtidens vård möjlig i Västernorrland

Studio Sjukvårdspartiet – sammanhållna vårdområden/vårdkedjor

Sammanhållna vårdområden säkerställer en hög kvalité och tillgång till en god vård för patienterna. Dessutom erbjuder organisationsformen en bättre arbetsmiljö och ett stort personalinflytande för medarbetarna.

Genom att öka attraktiviteten för att jobba i regionen kan vi minska stafettberoendet och i förlängningen ger det en bättre ekonomi för landstinget.
Denna organisationsform kommer att göra Region Västernorrland till den attraktiva arbetsgivare som regionen så desperat behöver bli.

Medverkande gäst: Lars Rocksén, ordförande för Ångermanlands läkarförening

Studio Sjukvårdspartiet – Regionens ekonomi

Vad hände med alla besparingar som gjordes i Region Västernorrland? Allt lidande som detta orsakat måste väl ha gjort att regionen har sparat pengar?

Det är precis tvärt om! Kostnaderna är högre nu, än om ingenting hade gjorts!

Detta avsnitt handlar om varför det behövs tre akutsjukhus i Västernorrland.Varför det är viktigt även i Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand?Den frågan besvaras!

Radioreklam