Sjukvårdspartiet är det av alla partier i regionfullmäktige som kräver den största satsningen på Sundsvalls sjukhus, med en rad konkreta och kraftfulla åtgärder.

– Det förslag som kommit från majoriteten räcker inte, mer krafttag behövs, säger Robert Thunfors, (SJVP), oppositionsråd. Det krävs för att sjukhuset ska klara sin centrala roll som länssjukhus med det befolkningsmässigt stora upptagningsområdet och i den djupa kris som drabbar både personal och patienter.

Oppositionsråden Robert Thunfors och Pia Lundin, Sjukvårdspartiet utanför sjukhuset i Sundsvall. 

– Sjukhuset befinner sig i ett katastrofläge på grund av den personalbrist som är resultatet av överdriven centralisering och dålig personalpolitik. Det är huvudorsaken till den brist på vårdplatser som orsakar korridorvård, vårdskador och dödsfall, säger Robert Thunfors.

Den majoritet där med Socialdemokrater och Moderater själva orsakat hela krisen i Sundsvall kommer nu med en satsning som mest består av tomma ord. Man tycks tro att en lönesatsning som präglas av dumsnålhet ska bidra till att lösa den akuta personalkrisen.

Men man satsar inget alls extra i år och bara 66 miljoner per år under mandatperiodens tre sista år om man nu håller sin överenskommelse. Det maskerar man genom att ange summan till 200 miljoner, men det gäller inte per år utan för hela mandatperioden.

För att få Region Västernorrland att bli sedd, som en attraktiv arbetsgivare krävs bland annat, en ordentlig lönesatsning. Sjukvårdspartiet föreslår ytterligare 160 miljoner per år, (sammanlagt 250 miljoner med 2022 års lönesatsning) eller 640 miljoner extra under mandatperioden.

— Vi föreslår även en rad konkreta och kraftfulla åtgärder att skapa en goda arbetsmiljöer med lokalt ledarskap och full bemanning, säger Robert Thunfors.

I bifogat PDF-dokument finns Sjukvårdspatiets omfattande förslag som under torsdagen 30/3 lämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.