Interpellationer

Interpellationer är ett instrument som vanligtvis används av oppositionspartier för att ställa frågor till majoritetspartierna i en region.

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. En interpellation är mer omfattande och ska besvaras av en ansvarig politiker, exempelvis Regionråd eller ordföranden i en nämnd, styrelse eller utskott.  En interpellation kan även ställas till ordförande i styrelsen för en stiftelse eller aktiebolag, exempelvis Länsmuseet Västernorrland eller Scenkonstbolaget.

Alla tjänstgörande ledamöter i fullmäktige kan delta i debatten kring en interpellation. Interpellationerna är inte föremål för beslut.

En enkel fråga kan ställas av enskild ledamot till ordförande eller vice ordförande i nämnd eller styrelse för att hämta in sakupplysningar. Frågan skall ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med kort inledande förklaring. En fråga kan besvaras muntligt.

Här hittar du Sjukvårdspartiets interpellationer och enkla frågor (samt svar / beslut) som fattats kring dessa i Region Västernorrland.