Robert Thunfors

Sjukvårdspartiets ordförande

Robert Thunfors är ordförande för Sjukvårdspartiet, regionråd i opposition (oppositionsråd) och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert är född 1987, utbildad i stats- och kommunikationsvetenskap och arbetar som utredare inom offentlig förvaltning. Sedan 2018 är han folkvald för Sjukvårdspartiet och sedan valet 2022 nytt regionråd i Region Västernorrland. Att kunna arbeta på heltid med politik är en stor ära och ett privilegium anser Robert.

När Roberts pappa gick bort i cancer vid 54 års ålder började Robert engagera sig för sjukvårdsfrågor. Robert och hans far såg då en sjukvård med stora brister. Personalen var fantastisk, men arbetade i ett vårdsystem som inte fungerade.

– Min far drog sig först för att söka vård men blev sedan skickad runt inom vårdapparaten och blev tyvärr inte tagen på allvar. Patienten var långt från i centrum utan sågs mest som ett problem säger Robert.

Vi behöver en vård som fungerar. Och för det krävs en ny politisk majoritet i regionen med Sjukvårdspartiet i spetsen, en ledning som prioriterar sjukvården.

Robert Thunfors

Robert är Sjukvårdspartiets ordförande, regionråd i opposition samt 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Robert anser att man i en välfungerande demokrati behöver både en majoritet och en opposition som kan arbeta på samma villkor. Att arbeta som regionråd i opposition är att företräda sitt parti, men också oppositionen i sin helhet.

– Viktigaste frågan är att granska och kritisera den styrande majoriteten samt att formulera och erbjuda medborgarna politiska alternativ.

Mer att läsa:

Möt Robert Thunfors

Robert Thunfors
Ordförande för Sjukvårdspartiet
Regionråd i Opposition
2:e Vice ordförande i regionstyrelsen

Tel: +46 76 145 46 08
robert.thunfors@sjukvardspartiet.se