Sjukvårdspartiet kan vård – vi har aldrig valt att ställa oss utanför arbetsgruppen för förbättrad psykisk hälsa

Sluta misshandla vårdpersonalen