Sjukvårdspartiet vill stoppa vindkraftutbyggnad i regionen

Vindkraftutbyggnaden motiveras ibland med ”miljöskäl”. Men livsbetingelserna för fåglar och andra djur försämras radikalt.