Inte ens de högsta cheferna för Region Västernorrland påstår att man skulle spara stora pengar genom att lägga ner respiratorvården i Sollefteå. Avdelningen blir ju enligt ”sparplanen” kvar med i princip samma bemanning och uppdrag förutom att de svårast sjuka ska transporteras någon annanstans. Då blir det inga besparingar utan bara ökade transportkostnader.

Istället har man valt ”patientsäkerhet” som huvudargument. IVA-personal i Sollefteå fick ett hårt slag i maggropen när hälso- och sjukvårdsdirektören på presskonferensen den 8 mars hävdade att ”det är en kraftigt ökad mortalitet i Sollefteå enligt den utredning jag tagit del av”.

I utredningen säger konsulterna att länets samtliga intensivvårdsavdelningar enligt Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) har en överdödlighet jämfört med rikssnittet hos respiratorvårdade patienter i riket. Sollefteå har de sämsta resultatet och därför bör beslut tas om att dessa patienter flyttas till Örnsköldsvik som har ett litet patientantal.

Här drar konsulterna långtgående slutsatser av tre värden i ett register utan att kvalitetssäkra dessa data! Kvalitetssäkring kräver som minst en journalgranskning.

En viktig parameter är kvaliteten och bortfallet av indata i SIR. Antalet kompletta registreringar är låga i Sollefteå vilket vanligtvis medför ett missvisande dåligt resultat eftersom bortfall av värden tolkas som normalvärden i registret. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan slutsatser kan dras vid en jämförelse.

Om man trots den uppenbara kvalitetsbristen jämför alla sjukhus i de fyra nordligaste länen för respiratorpatienter under perioden 2017 till 2021 så finner man att:

För de patienter som får hela sin intensivvårdstid på ett och samma sjukhus ligger länets siffror på en helt normal nivå där Sollefteå och Sundsvall intar en mittenplacering.

När det gäller patienter som avlider ligger Sollefteås siffor på en mittenplacering tillsammans med Umeå.

Däremot så hade de tio patienter som flyttats från Sollefteå till en annan IVA-avdelning i respirator en hög överdödlighet – på hela 58 procent. Ändå föreslår man med berått mod att alla som behöver respiratorvård ska flyttas!

Konsulterna hänvisar till ett rikssnitt i SIR när det gäller dödlighet. 70 procent av alla intensivvårdsavdelningar i riket klarade inte det värdet under den period som konsulterna valt. Universitetssjukhuset i Lund ligger sämst till.

Vid regionledningens pressträff den 8 mars hävdade hälso- och sjukvårdsdirektören att IVA i Sollefteå bara behandlade 20 respiratorpatienter per år. Men under den tidsperiod som de inhyrda konsulterna talat om så vårdades där i genomsnitt 195 intensivvårdskrävande patienter per år varav 76 som var i behov av avancerad andningshjälp plus förutom de nyopererade patienterna 485 andra patienter som krävde övervakning.

Det finns alltså inga skäl för att flytta respiratorvården från Sollefteå. Lyckligtvis finns det tid kvar för regionens politiker att ta till sig detta faktum.

Pia Lundin Specialistsjuksköterska, Oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland