Replik: Farlig brist på försiktighet när det gäller smittskydd för regionens politiker

Glenn Nordlund (Socialdemokraterna) hanterar, i strid med regionens fastlagda krisplanering, Coronakrisen i Region Västernorrland som ensam politiker. Han försvarar sig med att vårdpersonalen gör ett bra jobb. Där är vi överens, men vad har det att göra med Glenns avsteg från regionens krisplanering?

Regionens självtillräckliga krisledning har krisanpassat det man bäst borde begripa, regionens styrsystem, på ett sätt som visar en farlig brist på försiktighet när det gäller smittskydd.

Andra regioner, kommuner och Sveriges Riksdag har förstått detta. Man använder it-teknik. Medlemmar i riksdagsutskotten t.ex. kan delta i utskottsmöten hemifrån.

Men det duger inte för Region Västernorrland. Här struntar majoriteten – läs ”Glenn Nordlund” – i Folkhälsomyndighetens uppmaning om att arbeta hemifrån. Man har bestämt att möten i Regionstyrelsen och nämnder  ska äga rum i fyra lokaler; i Regionens hus i Härnösand, eller i sjukhusen i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Sjukvårdspartiet har önskat att våra representanter i Regionstyrelsen ska få delta hemifrån (som man till exempel gör i riksdagsutskotten), utan resultat.

Men Kristdemokraternas representanter i Regionstyrelsen får lov att vara uppkopplade hemifrån – därför att de fyllt 70. En av Sjukvårdspartiets ledamöter som också fyllt 70, får däremot varken vara med hemifrån eller i någon av de anvisade lokalerna. Istället måste en yngre ersättare vara med, exempelvis från ett av sjukhusen. Med andra ord: Glenn Nordlund och hans rådgivare tycker inte det gör så mycket om regionpolitiker som inte fyllt 70 smittar andra eller varann.

Visst, Glenn. Personalen gör ett beundransvärt jobb. Det jag ifrågasätter är ditt omdöme och din brist på politiskt ledarskap.

Mattias Rösberg,

Ordförande Sjukvårdspartiet Västernorrland