Träff med en Sjuksköterska från Filippinerna – En outforskad möjlighet!

En sak är säker. Jag vet inte mycket om världen! Men den 6 maj hade vi ett mycket intressant föredrag och samtal med en ung man, Michael Louie Naid, från Filippinerna som är sjuksköterska och numera har sin arbetsplats på NUS efter att han fått sin svenska legitimation.

Bildtext: Michael Louie Naid, studerade på Luleå Tekniska Universitet

Filippinerna består av 7 107 öar och är det 12; e folkrikaste landet i världen. Ca 108 miljoner människor bor på en yta som är ung lika stor som halva Sverige. Man talar mer än 170 olika språk. Engelska och Tagalog är officiella språk. Ungefär 13 miljoner bor eller jobbar utomlands.

Det finns ca 600 00 sjuksköterskor på Filipinerna. Utbildningen är 4 år med praktik ungefär halva studietiden. Varken utbildningen eller praktikplatserna är gratis så man måste ha en bra uppbackning för att kunna studera. Den teoretiska delen motsvara väl den utbildning svenska sjuksköterskor får men den viktiga praktiktiden skiljer sig ju avsevärt.

Varje år så lämnar väldigt många sjuksköterskor sitt land för att arbeta i andra länder. Destinationen är i första hand USA och andra engelsktalande länder. Och en mycket liten del når Sverige. Hur kan vi få denna andel att öka!

Att få Svensk Sjuksköterske legitimation är inte enkelt. Det finns två sätt:

  • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Omfattar 60 poäng heltidsstudier. Finns på fem utbildningsorter i Sverige men endast Luleå som har distansutbildning. Grundkrav: av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska, Svenska B eller Svenska 3.
  • Ansökan till Socialstyrelsen om svensk legitimation. En komplicerad historia som de sökande oftast måste klara helt själva.

För att kunna få gå den kompletterande utbildningen utan kostnad så måste man läsa svenska på hemorten för att få ett arbetstillstånd i Sverige. Annars är studieavgiften ca 125 000 kronor per läsår!

Det som är mycket tråkigt är att dessa nya sjuksköterskor har stora svårigheter att gå en specialistsjuksköterskeutbildning. Högskolorna har krav på ytterligare utbildning för detta. Omvårdnad C. Ja, det blir väl ett senare bekymmer!

Men nu! Hur gå vi vidare med detta: helt klart är att vi behöver arbetskraftinvandring!

Ett första steg har vi tagit i detta från Oppositionen! Att föreslå ett möte tillsammans med majoriteten och HR-avdelning för att diskutera hur vi går vidare!

Porträtt Pia Lundin

Pia Lundin
Regionråd i opposition