Uppdatering gällande Coronaberedskapen i Västernorrland

Publicerad den 24 mars 2020

I en artikel i Sundsvalls Tidning idag den 23 mars så kliver smittskyddsläkare Hans Boman fram och avslöjar att Region Västernorrland nu enligt Folkhälsomyndigheten behöver 90 vårdplatser och 25 intensivvårdsplatser när Coronaviruset slår till med full kraft.

Planering pågår för att klara den nivån“, meddelar Hans Boman.

Arbetet med att öka länets coronakapacitet har varit intensiv under den gångna veckan

Det är välkänt inom vården att arbetet med att öka länets Coronakapacitet har varit intensiv under den gångna veckan. Det sköt iväg rejält ungefär när vi i Sjukvårdspartiet publicerade vår kritiska artikel i ämnet den 18 mars. Brottstycken av kapacitetshöjningen, på specifikt Sundsvalls Sjukhus, har sedan dess rapporterats av både SVT Västernorrland och P4 Västernorrland.

Idag den 24 mars hölls en presskonferens, där smittskyddsläkare Hans Boman, regiondirektören Anders Sylvan samt hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Brännström medverkade.

Man meddelar nu att man har arbetat fram en plan för att vara förberedda. Det meddelas också att man tänker sig att Sundsvalls sjukhus ska vara huvudsjukhus för länets Coronapatienter. Man kan alltså dra slutsatsen att ”det är här patienten hamnar”, i alla fall så länge Sundsvall har kapacitet att ta emot.

Efter presskonferensen erbjöds press och övrig media att ställa frågor. Här märktes tydligt att man inte riktigt visste vad man skulle fråga. Några väldigt intressanta frågor, som aldrig ställdes, hade ju varit följande:

 • Hur många Corona-vårdplatser har vi?
 • Hur många Corona-intensivvårdsplatser har vi?
 • Och vilken kapacitet finns det på respektive sjukhus?

Det är ju tämligen intressant att veta hur vi ligger till, för att kunna få skapa sig en uppfattning huruvida Region Västernorrland har möjlighet att nå Folkhälsomyndighetens beräkningar om 100 Corona-vårdplatser samt 25 Corona-intensivvårdsplatser. Kan vi ens nå dit?

Vad är skillnaden mellan en Corona-vårdplats och en Corona-intensivvårdsplats?

Förenklat kan sägas att på en Corona-vårdplats ligger en måttligt till rätt sjuk patient, och på en Corona-intensivvårdsplats ligger en rätt sjuk till katastrofalt sjuk patient. Det är på Corona-intensivvårdsplatserna som respiratorvård sker.

Corona-intensivvårdsplats

När det kommer till Corona-intensivvårdsplatserna är det viktigt att veta att dessa är otroligt bemanningskrävande. Detta är tung och fysiskt slitsam vård för personalen. Personalen håller dessutom bokstavligen patientens/patienternas liv i sina händer vid intensivvård. Därför är den psykiska påfrestningen också stor.

I Stockholmsregionen har det visat sig att en person som ger intensivvård till Coronapatienter orkar ungefär två timmar innan denne måste ta en paus och lämna avdelningen. Härmed inser man att detta är otroligt personalkrävande vård.

Stor åtgång av skyddskläder

När personalen lämnar avdelningen ska all skyddsutrustning som visir, andningsmask, rock och handskar bytas. Därmed inser man också att materialåtgången vid Corona-intensivvård är stor.

Materialåtgången är dessutom rätt omfattande även vid vårdplatsvård av Coronapatienter. Det är lätt att se om man tittar på bilderna från vårdavdelningarna i t.ex. det svårt Coronadrabbade Italien.

Regionen arbetar för att kunna analysera Coronatester själva

I artikeln med Hans Boman nämns att det pågår ett arbete med att Regionen ska kunna göra egna Coronatester. Vikten av att kunna göra egna Coronatester vid Regionens samtliga tre sjukhus kan inte nog understrykas.

Dels för att snabbt kunna peka ut Coronapatienter, bland övriga vårdsökande med liknande symptom. Men det är nästan lika viktigt att snabbt kunna testa den egna personalen.

Att snabbt kunna avgöra om en anställd har Corona är helt avgörande. Dels för personen själv, dels för dennes kollegor och dels för att kunna föra statistik på vilka i personalen som har haft Corona, tillfrisknat och därmed inte torde insjukna igen.

Regionens utmaningar är därför:

 • Uthållig bemanning
  Som kan bemanna alla vårdplatser och intensivvårdsplatser hela tiden.
 • Materiel
  Det går oerhörda mängder skyddsutrustning vid intensivvård. Utrustning som det rapporteras brist av i hela landet. Man kan förvänta sig att läget inte är speciellt mycket bättre i Region Västernorrland.
 • Provtagning
  Först i mitten på april kan sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå göra egna Coronatester, vilket fram tills dess kommer innebära långa väntetider för patienter och personal, som testas vid dessa sjukhus. Prov från dem kommer under tiden att analyseras i Sundsvall. Positivt är dock att Sundsvall nu kommer att få möjlighet till att göra egna prov, varvid Regionens Coronatester i alla fall inte måste skickas utomläns längre. Vilken kapacitet provtagningen i Sundsvall har – är okänt.

Inga av dessa tre oerhört centrala utmaningar ställdes det några frågor om på dagens presskonferens. I alla fall inte så länge sändningen från presskonferensen pågick.

Politiken lyser med sin frånvaro

Under tiden kapplöpningen mot klockan i att rusta länet för den annalkande Coronastormen pågår så har den politiska Krisledningsnämnden sitt första egentliga möte, sedan Coronakrisen seglade upp, nu på torsdag den 26 mars. Det innebär på intet sätt att nämnden nu kliver in och tar över ansvaret över Regionens verksamhet i kristid, vilket är dess egentliga uppgift.

Nämnden ska ha ett vanligt möte, vilket ändå är unikt, eftersom Krisledningsnämnden i princip aldrig har några möten under en mandatperiod. På vanlig svenska så ”värmer nämnden upp”. Det kan låta odelat positivt, men det är det inte. Krisledningsnämnden borde redan ha aktiverats och klivit in för att ta över ansvaret i Regionen. Krisledningsnämnden är en del av Regionens krisorganisation! Hela denna krisorganisation är sedan länge igång – allt – förutom Krisledningsnämnden!

Igår, den 23 mars meddelade Glenn Nordlund (S), den ansvariga för att starta Krisledningsnämnden, att han ännu inte finner att det är läge att starta nämnden. Något som Sjukvårdspartiets ledamot i Krisledningsnämnden Mattias Rösberg, tillsammans med Centerpartiets ledamot i Krisledningsnämnden Jonny Lundin, kritiserat i ett gemensamt pressmeddelande fredagen 20 mars:

”Politiken i regionen behöver visa ett tydligt ledarskap för att kunna vara snabbfotade i den extraordinära händelse som nu kan anses råda med Covid-19, därför vill vi att regionens Krisledningsnämnd aktiveras.

Detta handlar inte om att försöka ta enkla poänger utan om en genuin vilja att uppvisa ett samlat politiskt ledarskap för både våra medarbetare och chefer i deras viktiga arbete och inför befolkningen i Västernorrland, menar oppositionsrådet Jonny Lundin (C) och partiordförande Mattias Rösberg (SJVP)”

Har ingen av er läsare sett detta, så är det inte så konstigt. Ingen media har nämligen rapporterat om det. Trots det allvarliga i pressmeddelandet: ”Regionen behöver visa ett tydligt ledarskap”, ett ”samlat politiskt ledarskap

Region Västernorrland – Vad har vi? Vad får vi? Och hur ska det gå till?

Och vem är det som styr?

Mattias Rösberg
Ordförande för Sjukvårdspartiet Västernorrland
Ledamot i Krisledningsnämnden för Region Västernorrland

Pia Lundin
Regionråd i opposition (Oppositionsråd)
2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Robert Thunfors
Gruppledare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland

Per Gybo
Politisk sekreterare för Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland