I dag har vi distansmöte under lunchen på mötet i Hälso- och sjukvårdsnämnden så går jag till min tidigare arbetsplats på Intensiven.  Även nu kring lunch så är det rätt så tomt när jag vandrar förbi Cafeterian på väg till avdelningen. Endast mina kamrater i Hälso-och sjukvårdsnämnden sitter där och äter lunch. Själv har jag med mig en matsäck försäkerhets skull och den gick ju snabbt att avverka med två ägg, en smörgås och kaffe. Det är bra, för då hinner jag med lite annat också.

Korridoren är tom. Dörren till Dagkirurgin är öppen, men där är det är ekande tomt på människor.

Inga kramar idag

Väl inne på Iva så är det full fart med massor med aktiviteter och stämningen är god. Det är alltid så roligt att komma in till min tidigare arbetsplats men idag blir det inga kramar.

Tekniker och sjukhussamordnaren står och diskuterar och pekar i taket där noderna för Wifi finns. De åtgärdar de sysslor som ligger på deras bord för förberedelser. Ja, en del av dem har även varit på sjukhuset i helgen för att öppna den ”nya mottagningen” som skall triagera alla patienter som skall till akutmottagningen, förutom de som kommer med ambulans.

På den nya mottagningen får de träffa en läkare som bedömer dem och går igenom Socialstyrelsens checklista för misstänkt Corona.  Om ingenting misstänkt finns, så får de gå till den ordinarie akutmottagningen. Finns det en misstanke om smitta så får de komma in och de tas om hand där. Om det finns ett behov.

Coronamottagning byggs upp

Till denna nya Coronamottagning så används den vanliga öppenvårdsmottagningen för kirurgi och medicin. Den är perfekt eftersom det finns en ingång direkt in – utifrån – som dessutom ligger väldigt nära ingången till den ordinarie Akutmottagningen. Det finns även en hiss på mottagningen som kan ta patienter upp till avdelning 15. Det är den avdelning som skulle kunna användas för att vårda smittade patienter som inte behöver intensivvård, om eller när inte Sundsvall kan ta emot fler. Detta utgör en perfekt logistik i skilda spår.

Det som inte är perfekt är att mottagningen inte är utrustad för denna typ av verksamhet. Så det är mycket som måste ordnas fortlöpande, för att det skall fungera på ett praktiskt och även säkert sätt. Och det görs oavbrutet av den personal som är placerad där. Mottagningen öppnade nu på morgonen och den skall bemannas dygnet runt.

Denna mottagning är en strålande idé som har sitt ursprung från den medicinsk ledningsansvarige överläkaren inom Operation och Intensivvård i Sollefteå, Mats Åström.

Efter mycket om och men så genomfördes detta i helgen, när även han var inne och arbetade, trots han var ledig. Lösningen är mycket bra. I jämförelse med tältet som placerats utanför akuten så är arbetsmiljön ”outstanding”. Dessutom går det att ha hand om fem patienter där i väntan på provsvar. Det är ett bra tillskott till de tio ”transitplatserna” som finns i Sundsvall. Det är ju oerhört viktigt att ha dessa patienter isolerade från varandra i väntan på provsvar. Det hade inte fungerat i ett tält.

Mats Åström är adjungerad i den Lokala Särskilda Sjukvårdsgruppen i Sollefteå. Varför han är adjungerad? Han har alltså inga beslutsbefogenheter i denna grupp utan är bara rådgivande.

I Sundsvall så ha de tre läkare i motsvarande grupp. Är det stora skillnader i sammansättning och befogenheter mellan sjukhusen?  Finns det samband inom organisation? Det är ett väldigt viktigt med ett tydligt medicinskt ledarskap, vilket gör att personalen kan känna tillit. Någon som tänker hela tiden åtta steg framåt och informerar hela tiden.

Eldsjälar och förbättringsarbete

På Iva pågår ett ständigt arbete för att kunna ta hand om svårt sjuka patienter. Förslag om förbättringsåtgärder flödar och verkställs! En munter sjuksköterska som har hand om läkemedelsförrådet meddelar att det är rejält påfyllt. Hon som beställer förrådet är inte lika munter. Hon sitter framför datorn och undersöker om det är möjligt att beställa mer skyddsutrustning till personalen. Så är inte fallet ännu. Skyddsmateriel finns men det kommer inte att räcka så långt.

En-patients-kit har fixats med material och läkemedel för att lägga patienter i respirator. Likaså har det fixats personliga kit med skyddsutrustning personalen. Alla sådana förberedelser är bra för att underlätta när det blir bråttom. Det ökar patient- och personalsäkerheten på alla sätt. Risken för att kontaminera omgivning och annat material med smitta blir också betydligt mindre. Ingen behöver hellre då springa och hämta grejor och läkemedel. Bra tänkt!

Utbildningar pågår ständigt på avdelningen. Instruktionsfilmer ses och kunskap dammas av

  • Vad skall man tänka på när en Coronasmittad patient läggs i respirator?
  • Hur lägger man en patient i bukläge? En åtgärd som anses påverka patienternas lungfunktion på ett positivt sätt om det praktiseras i början av vårdtiden. Men det är mycket personalkrävande.
  • Hur får man på sig och framför allt hur får man av sig den personliga skyddsutrustningen? Det senare är ett vanskligt moment som är rätt komplicerat.

Rapid-Reach är återigen uppdaterat. Ett dataprogram som kan ringa in personal vid behov, istället för att någon av personalen skall sitta fast vid en telefon. En av sjuksköterskorna har redan tidigare fått till uppgift att undersöka om det finns fler sjuksköterskor och undersköterskor som nu har andra arbeten ute i samhället som kan tillfogas på listan över tillgänglig personal.

Man har tänkt på allt. Till och med hur patienter som befinner sig på den nya Corona mottagningen skall få något att äta. Och en informationspärm är gjord! Informationen flödar och förändras snabbt och det som är relevant samlas nu på ett ställe.

Möte efter möte

Den medicinsk ledningsansvarige för IVA är på möte. Det är mycket med möten nu i Corona tider.  Det är inte enkelt när många avdelningar skall samarbeta på ett nytt sätt för ett gemensamt uppdrag. Rutiner och riktlinjer förändras också dag från dag och ibland timme för timme både nationellt och lokalt.  Fördelen är att beslutsvägarna är korta och jag utgår från att ”barriärerna” mellan de olika länsklinikerna nu är ”nedmonterade” så att arbetet bedrivs på ett bra sätt först och främst inom sjukhusen och att samband finns mellan sjukhusen.

Enhetschefen på IVA pratar i telefon med IT-avdelningen på IVA-expeditionen. Är det något strul med gemensamma lösenord? Jag vet inte. Bredvid sig har hon en bunt med papper och en väska för ”Rädda hjärnan” som hon bär med sig.

Någon gång under dagen skall hon ha träff med den läkare som är ansvarig för riktlinjerna för hur patienter med stroke skall omhändertas. Och som sann IVA-sjuksköterska så är hon alltid redo.

Ny rutin skall införas från den första april. Det propplösande läkemedlet som hitintills använts för dessa patienter byts ut till ett annat preparat. Det nya preparatet har använts under många år till patienter som har en fått en hjärtinfarkt men det har inte tidigare varit godkänt för strokepatienter. En förändring som är mycket positiv eftersom detta läkemedel är färdigblandat och kan ges direkt till patienterna utan fördröjning. Det vanliga arbetet att ta hand om alla andra patienter måste också rulla på!

Ja tiden går fort. Det är dags för mig att gå tillbaka till vårt beslutsmöte i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ta vara på eldsjälarna förslag och var rädda om varandra!

Pia Lundin
Regionråd i opposition
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden