Första mötet med viltförvaltningsdelegationen

Visste du att Region Västernorrland inte bara håller på med sjukvård och regional utveckling?

Regionen utser också förtroendevalda till andra typer av organ som inte har något med regionens verksamhet att göra.

Exempel på detta är bland annat nämndemän till förvaltningsrätt, kammarrätt och hovrätt. Men också till övervakningsnämnd och länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Bildtext: Föreläsning av professor Birgitta Åhman från SLU.

Landshövdingen är ordförande för viltförvaltningsdelegationen i Västernorrlands län. Utöver henne finns ett antal ledamöter som representerar ett stort antal intressen. Där ingår jakt- och viltvård, friluftsliv, natur- och ekoturism, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår fem politiker som Region Västernorrland utser och en representant från polisen med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Tanken med en viltförvaltningsdelegation är att beslut ska fattas närmare de människor som är berörda och skapa en lokal förankring och acceptans.

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för:

  • Viltförvaltningen inom länet
  • Skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • Licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
  • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen.

Viltförvaltningsdelegationen ska också pröva frågor om godkännande av förslag till miniminivåer för björn, lo, varg, och järv i länet. Något som i sin tur ska godkännas av Naturvårdsverket.

Tisdag den 26 februari var jag på det första sammanträdet för nya mandatperioden på länsstyrelsens kansli i Härnösand i den vackra sessionssalen.

Vi började dagen med kaffe och macka, Landshövding Berit Högman hälsade välkommen och vi började med en presentation av länsstyrelsens tjänstemän som arbetar med viltvårdsfrågor samt delegationens ledamöter och ersättare.

Under förmiddagen gick vi genom delegationens arbetsuppgifter och hade en intressant föreläsning av professor Birgitta Åhman från SLU om produktion av rennäring och samers utmaning kring ren och rovdjur. Sen bröt vi för lunch och fortsatte mötet på Sankt Petri Logen.

På eftermiddagen diskuterade vi ett utkast till reviderade riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur i renskötselområdet. Utkastet går nu ut till remiss och formellt beslut ska fattas på viltförvaltningsdelegationen i juni. Från flera ledamöter kom frågan kring skarven upp, landshövdingen lovade att detta ska tas upp på nästkommande möte.

Avslutningsvis var det information kring licensjakten för lodjur och en redovisning av lodjursinventeringen under 2018 och 2019.

Robert Thunfors
Ledamot i viltförvaltningsdelegationen