Snart kan ”Akutsjukhuset” i Sollefteå vara ett minne blott. Den kirurgiska kompetensen dygnets alla timmar vid sjukhuset ska sparas in och enbart finnas på kontorstid.

Vid mötet vid Hälso- och sjukvårdsnämnden i januari presenterandes delar av en tjänstemannautredning. En översyn av bakjourslinjerna inom Regionen. Avsikten är att spara. Föga förvånade så är den första jourlinjen som hittats beredskapslinjen inom kirurgi vid Sollefteå sjukhus.

När hela oppositionen yrkade på att en eventuell nedläggning av denna jourlinje måste vara ett politiskt beslut avslog Socialdemokrater, Moderater och Liberaler detta. Nu kan en sådan utbudsförändring beslutas av tjänstemän efter en med eget tyckande genomförd riskanalys.

Vid nedläggningen av den akuta ortopedin och den akuta kirurgin på Sollefteå sjukhus gjordes mellan 2016 och mars 2018 flera riskanalyser. Det som framkom var att det behövdes en beredskapslinje på plats inom kirurgin, en förstärkning på akutmottagningen, bättre rutiner och ökad transportkapacitet.

Kirurgbakjourens akuta uppgifter var av konsultativ karaktär på vårdavdelningar och IVA.  Man fick inte tillstånd att bedöma patienterna på akutmottagningen: ”Det kan bli för många inblandade i ett beslut”, ”kirurgbakjouren står ofta upptagen”. Behövdes det hjälp med bedömningar på akuten så var läkaren där hänvisad att ringa till Sundsvall.

Om detta skrev SACO: ” Likvärdig vård går ej att uppnå på akutmottagningarna i landstinget då man ersatt AT-läkare och erfaren kirurgöverläkare med ST-läkare utan fysisk bakjour på orten som kan bedöma patienter.”

Vad var alla dessa utredningar och riskanalyser värda?

IVO gjorde på eget initiativ en tillsyn vid Sollefteå sjukhus i april 2018. De hade fått ett flertal skrivelser om att avvecklingen av akut kirurgi och akut ortopedi hotade patientsäkerheten. Då framkom det:

Det skedde ”felsortering av patienter”. Patienter med kirurgiska diagnoser lades in på medicinkliniken under förespegling att de hade en medicinsk åkomma.

Logistiken fungerade dåligt och tröskeln upplevdes som hög för att ta emot patienter i Sundsvall och i Örnsköldsvik.

Ett stort antal avvikelser hade ”tonats ner”. Personal och ledning gav olika bilder av patientsäkerhetsläget! Ansvariga chefer utredde inte avvikelser i tillräcklig omfattning.

Patienter hade avlidit på grund av fördröjda transporter.

IVO ställde krav på åtgärder i tre punkter. Förutom behov av rutiner och riktlinjer slog man fast att möjligheten att använda den kirurgiska kompentensen vi akutmottagningen behövde utvärderas. Åtgärder vidtogs och bakjouren fick fler arbetsuppgifter. Bland annat att bedöma, ta ställning till och när så krävs genomföra akuta åtgärder på akutmottagningen.

Nu håller man på att göra nya riskanalyser i Regionen. Och nu är målet att se om man kan ta bort kirurgbakjouren. Genomförs det – vilket tjänstemännen nu har rätt att göra utan politiskt beslut – så är patientsäkerheten tillbaka i ett läge som är sämre än före IVOs inspektion.

Pia Lundin
Sjukvårdspartiet
Oppositionsråd
Region Västernorrland