En kvinna i Ångermanland fick ligga i två timmar på ett restauranggolv och vänta på ambulans. Dagligen tvingas patienter med svåra smärtor och omedelbara vårdbehov till timslånga transporter trots att de kan bo inom några minuters avstånd från ett sjukhus.

Enligt ett uttalande av en ledande socialdemokrat i Hälso- och sjukvårdsnämnden i SVT Västernorrland, som uppmärksammade denna fråga, så kunde man få för sig att problemen skulle lösas om det fanns fler ambulanser och fler specialistutbildade ambulanssjuksköterskor tillgängliga. Men då har man inte förstått vad som är det grundläggande problemet.

En verklig lösning är att öppna fler vårdplatser och genom att balansera utbudet av vård på alla sjukhus i länet, anpassat efter befolkningens behov. Inte genom att satsa på åtgärder som att skaffa fler ambulanser.

Ambulanserna har fått mycket mer att göra på grund av de utbudsförändringar och neddragningar av vårdplatser som gjorts de senaste åren på sjukhusen i länet. Om man jämför ambulansens åtagande före bildandet av länskliniker 2015 med 2018 så har visserligen det arbete de utfört mellan dessa år ökat med bara 30 uppdrag. Men den sträcka de kört har ökat med sex varv runt jorden! Resultatet av regionens misslyckade utbudsförändringar.

Politiken har satt ett mål att ambulansen ska nå 95 procent av de mest prioriterade larmen inom 30 minuter. Men det har inte kunnat uppfyllas de senaste åren – trots att det skett en ökning av antalet ambulanser under denna tid.

Det befolkningen i länet behöver är fler vårdplatser och ett balanserat vårdutbud! Så att det inte blir överfyllt på sjukhusen, stabsläge uppstår och ambulanser behöver omdirigeras till annat sjukhus än de närmsta.

I dag finns vårdplatskoordinatorer för att avlasta akutmottagningarna med arbetet att hitta en vårdplats. Det finns till och med en allt mer anlitad “tjänsteman i beredskap” vars uppgift är att leta vårdplatser i andra län, när det är fullt på vårt läns sjukhus. Alla dessa tjänstemän avlastar något lite den alltmer ansträngda personalen på våra akutmottagningar, men löser inte vårt läns verkliga problem.

Värst är bristen på vårdplatser på Sundsvalls sjukhus, med tillhörande överbeläggningar långt över rikssnittet. Samtidigt som sjukhusets akutmottagning har det tuffast i länet med en ständigt ökande ström av patienter. Vart skall dessa patienter läggas?

Vi i Sjukvårdspartiet ser tydligt kopplingen mellan vårdbehov och bristen på vårdutbud och vårdplatser. Det är detta som är problemet, inte någon ambulansbrist!

Pia Lundin

Pia Lundin

 Sjukvårdspartiet, oppositionsråd Region Västernorrland