Slutreplik: Jag har aldrig använt vårdpersonalen som politiskt slagträ

Lena Asplund har rätt på en punkt. Jag förstår verkligen inte vad hon menar när hon påstår att jag skulle ha använt personalen som politiskt slagträ. Det jag kritiserat och kritiserar i regionen är genomgående orsakat av S- och M-styrena under de senaste åtta åren. Jag har aldrig lagt skulden på personalen. Som jag för övrigt själv tillhör sedan många år.

Jag håller med om att ”skrotat” kanske inte var rätt uttryck när det gäller AT-utbildningen. Men det som finns kvar av den klassas i AT-läkarnas egen utvärdering nu som den sämsta i Sverige, på 68:e plats, från att tidigare ha tillhört den bästa tredjedelen. Så om man inte ”skrotat” så har man i varje fall kraftigt försämrat utbildningen. Observera att det är de AT-studerande läkarna i Sollefteå själva, som gett Sollefteå bottenbetyget i undersökningen.

Lena Asplund smiter undan frågan om ekonomin. Det “faktaunderlag” som hon påstår att majoriteten svarat med existerar inte. Att avsikten med åtgärdsprogrammet, som antogs 2015, var att spara 250 miljoner går inte att förneka. Att resultatet istället redan 2016 blev kostnadsökningar på cirka 300 miljoner finns att läsa i svart på vitt i årsredovisningarna. Varken den politiska majoriteten eller regionens ekonomer har presenterat några som helst siffror som motsäger detta.

Att Lena Asplund konsekvent svarar med allmänna påståenden utan konkreta fakta och belägg talar för sig självt.

Porträtt Pia Lundin

Pia Lundin

Sjuksköterska och regionråd i opposition Sjukvårdspartiet Västernorrland