Vilken budget löser de problem som måste lösas i Region Västernorrland? Läs det här så är svaret enkelt: Sjukvårdspartiets!

Med den av obeslutsamhet präglade “låt gå-budget” som majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, lagt fram kommer regionvraket att accelerera mot botten. Det blir ekonomisk katastrof – tydlig redan nästa år.

Några huvudpunkter ur majoritetens budget:

 •  “Definierade åtgärder”: Ett 15-tal “sparidéer” för specialistvården, utan redovisning av vad varje idé sparar eller ens vad den innebär. Ej heller när de olika åtgärderna ska genomföras. De ska tydligen spara 662 miljoner över tre år.
 •  “Ej definierade åtgärder”: Här finns inte ens några idéer. Man bara säger att man ska spara i specialistvården. Dessa spar ska ge 296 miljoner över tre år.
 • “Hyvelspar”: Övriga förvaltningar ska generellt få en procent sänkta anslag år för år de närmaste tre åren. Detta ska ge 140 miljoner över tre år.

Här påstår alltså majoriteten att man ska spara 958 miljoner i specialistvården över tre år. Nästan en miljard. Utan att kunna redogöra för när, var eller hur. Dessutom ska sänkta anslag till övriga verksamheter med en procent årligen ge ytterligare 140 miljoner. Men trots allt detta lyckas man inte uppfylla återställningskravet från tidigare års underskott.

Hand upp alla som tycker detta låter realistiskt!

Till råga på allt vågar man inte ens nalkas skattehöjningsfrågan. Förmodligen en kompromiss för att hålla ihop det omaka paret Socialdemokraterna och Moderaterna.

Detta är Sjukvårdspartiets budget över tre år i korthet:

 • Regionens administration minskas med 25 procent. Det sparar 706 miljoner. Det kanske låter mycket? Enligt SKL ökade andelen chefer/administratörer under 2010-2017 med 35,87 procent i Svensk sjukvård.
 •  Ersättning av länsklinikorganisationen med sammanhållna vårdområden sparar 412 miljoner.
 • Primärvården förstärks med 360 miljoner.
 • Vi vänder trenden genom verklig kursändring i regionen. 356 miljoner sparas på stafettpersonal.
 • Bland majoritetens idéer till ”definierade åtgärder” finner vi några genomförbara. Vi beräknar att de kan ge 310 miljoner.
 • Vi satsar 232 miljoner på lön- och kompetensutveckling för vårdnära personal.
 • Regional utveckling får sänkt anslag med 86 miljoner under tre år, pengarna går till specialistvården.
 • Återöppnande av akut verksamhet och BB i Sollefteå. 45 miljoner.
 • 10 procent sänkta arvoden och partistöd, samt avveckling av särskilt regionalstöd till politiska ungdomsförbund. 22 miljoner.

Med vår budget återställs dessutom de skulder som regionen släpar med sig sedan lång tid, det så kallade återställningskravet. Det är inte ansvarsfullt att föra över skulderna på kommande generationer.

Det borde vara uppenbart för alla att utvecklingen bara går att vända genom verkliga förändringar av regionens organisation, styr- och ledningssystem. Det är bara Sjukvårdspartiet som står för något sådant.

Mattias Rösberg,

Ordförande Sjukvårdspartiet Västernorrland