Förslag till beslut som lämnats in av en eller flera ledamöter i regionfullmäktige.

Pia LundinPia Lundin
Motioner
Logotypes SJVP, KD, C
Pia LundinPia Lundin