Replik på repliken “Att dra ner på jourverksamheten vid sjukhuset i Sollefteå är inte en politisk fråga”, första inlägget i debatten var “Nu krävs bara tjänstemannabeslut för att minska patientsäkerheten på Sollefteå sjukhus“.

Det regionens akutmottagningar behöver är akutläkare, skriver Lena Asplund. Är det en plan eller en dröm? Akutläkare är sällsynta i Sverige även om de funnits i decennier i den övriga världen.

År 2017 fanns det 31 759 specialistläkare. Av dem var 170 akutläkare. Till och med onkologer, som det är en sådan brist på, fanns det tre gånger så många av. Siffrorna är från 2017, men det tar minst fem år för att bli specialist så det har knappast skett någon större tillväxt sedan dess.

Så när förväntas Sollefteå få sina akutläkare?

Inte nog med att det nu tycks vara fritt fram att utan politiskt beslut, ta bort beredskapslinjen inom kirurgin. Nu anses det även att kirurgpatienter ska kunna ligga på observationsplatser på Akutmottagningen under en längre tid så att de slipper onödiga transporter till Sundsvall. Men ingen kirurg behövs.  Blir detta verkligen en patientsäker och jämlik vård?

Hur tänker ni i majoriteten? Det råder ingen politisk enighet i denna fråga även om partipiskan viner.

Pia Lundin
Sjukvårdspartiet
Oppositionsråd
Region Västernorrland