Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa trots en åldrad befolkning enligt statistik från OECD 2012. Antalet vårdplatser har blivit 10 000 färre i Sverige de senaste 20 åren. Detta trots att sjuksköterskor och läkare har larmat om att patientsäkerheten hotas. Region Västernorrland har högst antal överbeläggningar i Sverige per 100 vårdplatser enligt beräkningar april 2017 och april 2018. Förtroendet för sjukvården är lägst i Västernorrland, 46 procent och bäst i Kalmar län, 72 procent.

Alla dessa data är offentlig statistik.

Det görs mycket gott i vården. Så också i Västernorrland. Men överbeläggningar och lågt förtroende är mått på resursbrist. Detta drabbar patienter och vårdpersonal. Samtidigt är sjukvårdens behov prioriterat i befolkningen.

”Vi kan inte göra allt på alla ställen” har landstingsledningen uttalat. Vilket ju är självklart. Men centralisering är kontraproduktivt.

Vården för de flesta patienterna, det kvantitativa vårduppdraget, klaras ofta bättre på ett närliggande akutsjukhus. Vårdplatser beläggs oftast för akut omhändertagande av komplikationer för multisjuka äldre; fall i hemmet, smärtproblematik, svimning, akuta infektioner, diabeteskomplikationer, akut andnöd, försämrad hjärtsvikt, läkemedelskomplikationer, vård i livets slutskede.

Dessa patienter är de många patienterna som klaras bra på alla sjukhus. Men bäst på ett närsjukhus där patient-anhörig-vårdpersonal är kända för varandra och där sociala omständigheterna är kända. Vården och uppföljande insatser kan lättare, enklare och billigare fullföljas.

Nyckelfrågor för politiskt ansvarstagande är därför antal vårdplatser och den fulla bemanningen för dessa av kompetent personal. Investeringar krävs för primärvården och sjukhusvården.

Dra då de rätta slutsatserna för primärvården, länssjukhuset i Sundsvall och två fullvärdiga akutsjukhus i Sollefteå och Örnsköldsvik.

Lo Hemmingson,

Sjukvårdspartiet Västernorrland