Replik på M: Ångermanlands dominans är oroande – vi behöver dem som inte bara ser till Ådalens vårdbehov, ST 15/4.

Det märks att det är valtider när Bertil Kjellberg (M) vill göra detta till en fråga kring Medelpad och Ångermanland. Men det är klart, han kanske inte har riktigt koll på läget?

■ Den dåliga ekonomin beror inte på vården i någon enskild del av länet utan på att produktiviteten genomgående har försämrats dramatiskt – med flera hundra miljoner per år. Detta började urholka ekonomin redan under förrförra mandatperioden.

■ Överbelastningen av Sundsvalls sjukhus med vårdköer, urusel arbetsmiljö och personalflykt har förstärkts av nedläggningarna i Sollefteå och Härnösand samtidigt som påstådda besparingar har uteblivit. Behovet av sjukvård minskar inte i områden med nedlagd sjukvård.

■ Styr- och ledningsmodellen – med bland annat länsklinikorganisationen har lett till kraftigt ökade administrationskostnader, sega beslutsprocesser och missnöje hos vårdpersonalen.

■ Efter de senaste förändringarna, i kombination med tidigare centraliseringsbeslut, så har vårt landsting nu uppnått status som en av Sveriges i särklass mest impopulära arbetsgivare inom vården, med stafettkostnader skyhögt över alla andra landsting. Men inför denna skenande kostnadskris är Kjellberg både rådlös och kraftlös. Läs bara hans beskrivning: ”att fortsatt göda dyra stafettbolag är i längden ingen bra strategi”. Hur mycket nytänkande och beslutskraft kan vi vänta oss från dig?

■ Dessutom står länet nu med Sveriges längsta vårdköer och en mellan länets olika delar allt mer ojämlik vård, så till den grad att man nu kan börja tala om en i delar av länet så försämrad patientsäkerhet att den kan kosta liv.

Sjukvårdspartiet har inte, som Kjellberg påstår, kommit med några ofinansierade vallöften medan både M och S före förra valet kom med det både ofinansierade och lögnaktiga löftet om att behålla tre intakta akutsjukhus i Västernorrland. Må vara att M röstat mot några förödande förslag, men att M skulle vara härförare i att behålla tre intakta akutsjukhus i länet, vore att fara med grov osanning.

Robert Thunfors

Robert Thunfors,

Timrå, regionkandidat för Sjukvårdspartiet