S+M+L-majoriteten i Region Västernorrland verkar försöka komma ur skottlinjen i striden om den möjligen tillfälliga nedläggningen av en medicinavdelning vid Sollefteå sjukhus.

En av de ansvariga klinikcheferna har i media sagt att det handlar om att minska antalet platser till 34, men att det kanske är tillfälligt – samtidigt som hon inte kunde lova att man ska återgå till två avdelningar efter ”försöksperiodens” slut den 22 september.

Lena Asplund (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), har ryckt ut och tagit tjänstemännen i örat: ”Tjänstemännen kan inte dra ned till 34 vårdplatser så där bara pang bom utan där säger politiken nej”.

Elina Backlund Arab (S), som också sitter i HSN, har på både sin egen och på partiets Facebooksida påstått att det är vi i Sjukvårdspartiet som hittat på alltihop.

”Vi i majoriteten har politiskt inte beslutat någonting i denna fråga. /…/ Att sprida konspirationsteorier om att det kommer bli en permanent stängning som Sjukvårdspartier gör är att sprida lögner, oerhört kontraproduktiva lögner.”

Vad vi gjort är att återge det som regionens tjänstemän uppgivit för facket inför MBL-förhandlingen och ifrågasätta en del konstigheter. Varför man ska justera lokaler för bara en månadslång verksamhet, om de problem man uppgivit som skäl – stafettkostnader och patientsäkerhet – verkligen går att lösa på en månad etcetera.

Dessutom har enhetsledningen – liksom nu Backlund Arab och Asplund – lämnat minst en felaktig och starkt överdriven uppgift: att avdelning 17 har en vakansgrad på 74 procent. Det är inte sant. Vakansgraden, i förhållande till det antal patientplatser och det personalbehov man haft sedan i februari 2018, är mindre än hälften så stort – cirka 30 procent.

Nedläggningen av en medicinavdelning, tillfällig eller ej, framstår som märklig också av andra skäl:

  • Bemanningen på båda avdelningarna är redan förut löst för 40 vårdplatser utan överbeläggning.
  • Det pågår ett rekryteringsprojekt på dessa avdelningar. Projekttid februari 2019–februari 2020. Resultat redan efter halva tiden: nio sjuksköterskor
  • I våras presenterades för Hälso-och sjukvårdsnämnden ”Handlingsplanen för hållbar bemanning inom specialistvården”. Har inte länsklinikcheferna hört talas om den?

Ett annat projekt i höst har fokus på Sollefteå sjukhus. En ”medlare” från SKL är projektledare. Representanter för olika intressen inom regionen och kommunen ska i tre grupper diskutera:

  • Samverkan kring rekrytering och kompetensförsörjning.
  • Hur skapar man en attraktiv arbetsplats?
  • Hur behåller vi befintlig personal?
  • En framtidsbild av vården i Sollefteå.
  • Kommunikation och information i förhållande till rekrytering.
  • Hur kan mediabilden förändras?

Sen kan man ju undra vad som rent principiellt är värst: Att, som Asplund och Backlund Arab tycks mena, tjänstemännen kunnat jobba fram det här utan att politikerna fått veta något om det. Eller att politikerna fått den information de borde få men nu kanske inte vill låtsas om det?

Regionråd Pia Lundin (Pia_Lundin_-7471b_x-scaled.jpg) | Foto: Susanne Lindholm

Pia Lundin,

Sjukvårdspartiet Västernorrland,

Regionråd i opposition