Sjukvårdspartiet: Nedlagd akutkirurgi i Sollefteå skulle spara – gav mångmiljonnota istället

Nedläggning av akutkirurgin i Sollefteå (februari 2017) skulle ge en besparing på 21,7 miljoner kronor. Hur stor blev den besparingen? Det har aldrig redovisats. Här döljer sig ett stort misslyckande.

Förändringarna skulle ge besparingar inom Länsverksamhet Kirurgi och inom Länsverksamhet Akutmottagning Ambulans

Länsverksamhet Kirurgi: Nedläggningen av akutkirurgin i Sollefteå skulle spara 10,7 miljoner kronor i läkarkostnader och 4,7 miljoner kronor för inneliggande patienter. Summa: 15,4 miljoner kronor.

Kostnaderna för stafettläkare och beredskapslinjen skulle bort i Sollefteå. Vårdplatser med kirurgipatienter skulle flyttas från Sollefteå till Örnsköldsvik och Sundsvall, där kostnaderna förutsattes vara lägre.

Vad hände med besparingen?

Beredskapslinjen blev kvar i Sollefteå av patientsäkerhetsskäl, men de ordinarie kirurgerna flyttade från länet.

På Sollefteås kirurgavdelning hade före stängningen hyrts sjuksköterskor för 2,6 miljioner kronor (2015). Det fanns då inget hyrbehov på de andra kirurgavdelningarna i Örnsköldsvik och Sundsvall. Men genom stängningen uppstod nu kostnader för hyrsjuksköterskor på totalt 12,3 miljoner kronor (2019) vid dessa avdelningar. Sammantaget alltså en kostnadsökning på 9,7 miljoner kronor.

Eftersom patienterna nu tvingades resa ökade kostnaderna för sjukresor och patienttransporter med 73 procent eller 3,3 miljoner kronor, vilket inte var med i kalkylen.

Resultat inom Länsverksamhet Kirurgi: Besparingen på 15,4 miljoner kronor blev en merkostnad på 13 miljoner kronor.

Länsverksamhet Akutmottagning och Ambulans: Kirurgipatienter skulle vid nedläggningen inte längre besöka akutmottagningen i Sollefteå, vilket ansågs spara 6,3 miljoner kronor.

Varför blev de så?

Det gick inte att minska personalen i Sollefteå, samtidigt som man blev tvungen att anställa mer personal på de andra två akutmottagningarna när patienterna styrdes dit, till en kostnad på 1,7 miljoner kronor. Många patienter besöker nu två akutmottagningar.

När kirurgkliniken tog bort sin bemanning på akutmottagningen i Sollefteå blev man tvingad att hyra en speciell ST-läkare i stället, till en kostnad av 10,5 miljoner kronor (2019).

Förändringarna medförde ökade ambulanstransporter. Ytterligare en ambulans krävdes. Antalet körda mil 2019 jämfört med 2015 ökade med 6,5 varv runt jorden, till en kostnad av 2,6 miljoner kronor.

Resultat inom Länsverksamhet Akutmottagning Ambulans: Besparingen på 6,3 miljoner kronor blev en merkostnad på 14,8 miljoner kronor.

Totalresultat: En planerad besparing på 21,7 miljoner kronor blev en fördyring på 27,8 miljoner kronor. En felräkning på nästan 50 miljoner kronor!

Och den nya majoriteten fortsätter att ta beslut på lika dåliga underlag och blundar för tidigare misstag. Nya ”sparpaket” ökar kostnaderna. Personal flyr och stafettkostnaderna ökar. Man ser inte de möjligheter som ligger i sammanhållna vårdområden, platta organisationer, lokal ledning och avskaffade av länskliniker. Redan de radikalt förbättrade rekryteringsmöjligheterna skulle spara miljonbelopp!

Pia Lundin
Regionråd i opposition (Oppositionsråd)
2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden