Med anledning av debattartikeln “Politiska majoriteten: Kul med toppbetyg för Sollefteå sjukhus – men BB kommer inte att öppnas igen“.

Regionens majoritet, socialdemokrater, moderater och liberaler, står fast vid att ”spara” på födande mammor och barn. Samt att gamla och multisjuka ska fraktas runt mellan sjukhusen. De står fast vid politiska åtgärder som alla har tre saker gemensamt. De skulle spara pengar. De leder istället till kraftigt ökade kostnader. De för Region Västernorrland allt längre bort från Hälso- och sjukvårdslagens krav på en god hälsa, med en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Det har gått prestige i beslut byggda på usla idéer och prioriteringar. Att backa på något, hur dåligt det än är, verkar vara uteslutet.

Med er vid makten kommer BB inte att finnas på alla regionens tre sjukhus – nu har vi det i svart på vitt. Det är slående hur lätt ni i majoriteten, trots avgivna löften, har att komma överens om sådant ni inte vill ha. En verklig paradgren!

Ni går till angrepp mot partier som ställer sig på de oföddas, de födandes och de äldres sida. Men för oss som minns era löften och era grundläggande värderingar och ideologier är det ofattbart att vi i Sjukvårdspartiet inte har socialdemokrater vid vår sida! Men egentligen är ni kanske inte längre socialdemokrater?

Ekonomiskt och funktionellt skulle det gå alldeles utmärkt att ha tre fullvärdiga akutsjukhus i Västernorrland. Det ni i majoriteten försvarar är en dysfunktionell, dyr och överadministrerad organisation med länsklinikerna som problemets kärna. Det ändras inte av det ni – för att komma åt statsbidragen – gör under rubriken ”Nära vård”. Detta kommer att öka administrationen ytterligare på bekostnad av både barn och äldre.

Majoriteten angriper ena dagen vår budget för att nästa dag fråga var pengarna till våra förslag ska komma ifrån. Ni kanske borde läsa vår budget igen? Pengarna ska bland annat tas från det administrativa system som ni, trots påstådda besparingar, pumpar in pengar i, år ut och år in. Det system ni kommer att tvingas göda med en ny skattehöjning i en inte allt för avlägsen framtid.

Mattias Rösberg
Sjukvårdspartiet
Partiordförande och gruppledare
Region Västernorrland