Robert Thunfors (SJVP): Skräm inte upp länsmedborgarna om budgeten

Replik från Robert Thunfors, Sjukvårdspartiet, på ledaren “Mirjamsdotter: Utan Scenkonst Västernorrland skulle det vara ännu svårare att rekrytera kompetens till länet.

Sjukvårdspartiet föreslår i sin budget 10 % nedskärning i rambudgeten exklusive sjukresor för Nämnden för hållbar utveckling. Nämnden har en budget på 564 miljoner och hanterar bland annat kultur, regional utveckling och kollektivtrafik. En besparing innebär tuffa prioriteringar behöver göras och effektiviseringar, intäktsökningar och ambitionssänkningar måste ske. Det är upp till nämnden att föreslå vilka åtgärder som ska vidtas.

I vårt budgetförslag skriver vi:

”Regionen har många kulturverksamheter, så som scenkonst, bibliotek, dans och museum. Dessa verksamheter ska vi i grunden värna och utveckla, så att vi har möjlighet att ta del av dessa i dag och i framtiden. Men samtidigt står Regionen för stora ekonomiska utmaningar på grund av tidigare politisk majoritet, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och av nuvarande majoritet med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

Sjukvårdspartiet vill därför minska ambitionsnivån inom kulturverksamheten under planperioden och flytta resurser till hälso- och sjukvården. Vi vill också att en tydligare prioritering ska göras genom att rikta om kulturverksamheten mot barn och ungdomar. När det gäller kultur som specifikt riktas mot vuxna, måste intäktsökningar ske i verksamheten.”

Vi har aldrig skrivit att allt skulle tas från kulturen. Att då försöka skrämma upp länsmedborgarna att vi vill ”slå sönder” eller ”förstöra kulturen” är helt enkelt fake news och oseriöst.

Den som känner till mig i min politiska gärning i Timrå vet att jag har försökt lyfta fram kulturen, exempelvis kulturskolan och värna om Söråkers Folkets Hus i en kommun där Socialdemokraterna ser ishockey som kultur.

S+M+L föreslår besparingar på ca en miljard i sjukvården fram till 2022. Sjukvårdspartiet sätter sjukvården främst. Detta är vår prioritering under nuvarande mandatperiod. Hade vi styrt med vår budget kan vi satsa på kulturen nästa mandatperiod när vi fått ordning på sjukvården.

Porträtt Robert Thunfors

Robert Thunfors
Ledamot i regionfullmäktige