Replik på insändaren Att vilja föra en respektfull dialog bidrar knappast till tjänstemannavälde publicerad den 2/11.

Catrin Eliassons (L) huvudpunkt i sitt nya inlägg tycks vara att jag borde föra ”en respektfull dialog med tjänstemännen”. Hur ska jag kunna göra det när regionens S+M+L-majoritet vägrar att ens tala om vilka som gjort utredningen och vilka som lämnat information? ”Dialog” förutsätter väl att det finns någon att tala med?

Däremot har jag konstaterat, att de professionella, sakkunniga personer som mer än alla andra har kunskaperna och direkta egna erfarenheter i den här frågan, och till och med kommit med ett eget förslag, inte ens har fått komma till tals i utredningen. Vad visar det för respekt för dem?

Vi har ingen ensamrätt på åsikter, framhåller Catrin och det är sant. Men detta handlar varken om åsikter eller om några tjänstemän utan om fakta. Vilka fakta som regionens majoritet lagt till grund för sina beslut och hur dessa fakta stämmer med verkligheten.

Respekt är ingenting man får utan något man förtjänar. Ni i den politiska majoriteten borde visa litet större respekt för fakta.

Pia Lundin,

Oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland