Replik på ledaren Orealistisk populism råder när oppositionen lägger regionbudgetar

Det är första gången sen 2010 som Sjukvårdspartiet tar fram en egen budget, eftersom vi satt i majoritet med vårdalliansen 2011-2014 och sen låg partiet i dvala fram till 2018.

Det betyder att vi i praktiken har börjat på ett vitt papper med vårt budgetförslag. Det har varit väldigt nyttigt. Ett helt nytt lag av människor har kunnat sett på regionens verksamheter ur ett helt annat perspektiv med nya ögon.

Därför har vi landat i följande slutsatser: en stor satsning på primärvården, kraftig minskning på chefer och administration, en kraftig decentralisering, där vi skapar tre sammanhållna vårdområden mellan kommunerna och regionen med en huvudman som driver sjukvård, primärvård, tandvård, hemtjänst, äldreomsorg och handikappomsorg i en gemensam organisation och att vi återupprättar tre fullvärdiga akutsjukhus i länet med akut kirurgi, akut medicin, akut barnsjukvård och akut kvinnosjukvård samt förlossning och BB.

Även en region med Sjukvårdspartiet som det ledande majoritetspartiet kommer en administration finnas kvar, fakturor ska betalas, löner ska betalas ut, någon ska sköta upphandlingar. Men tjänster som utredare, utvecklare, samordnare, controllers och liknande tjänster kommer vara markant mindre.

I regionen har administrationen i form av senaste nämnda del ökat med cirka 15 procent i antal årsarbeten sen 2013. Observera ordet ”årsarbeten”, antal fysiska personer är många gånger fler.

Vi menar att verksamhetsutvecklingen ska skötas primärt på golvet och därigenom skapar större delaktighet bland de anställda i form av medledarskap.

Andra verksamheter som exempelvis kultur och regional utveckling är inte oviktig, men prioriteringar måste göras under mandatperioden. Alla kan inte få allt när regionen går mot ett fullständigt ekonomiskt haveri under ledning av S+M+L.

Om valet är att välja mellan en cancersjuk ska slippa vänta på vård eller att subventionera teater så är valet lätt – sjukvården måste gå först. Valet verkar inte vara lika självklart för Susanne Sjöstedt.

Mattias Rösberg

Ordförande för Sjukvårdspartiet