Replik på insändare Vilken är Sjukvårdspartiets politik för annan vård än den akuta? (5/11)

När Åke Nylén (S) breder ut sig om nära vård handlar det om luftslott. Det Socialdemokraterna tidigare gjort, och ännu gör – nu i samarbete med (M) och (L) – har inte givit ”närmare vård”. Tvärtom, de geografiska avstånden blir allt större, för allt fler, ofta äldre och multisjuka. Plågade av sjukdom, eller mitt i barnafödande för den delen, skumpas det fram på dåliga vägar mot en vård långt bort i fjärran. Lägg därtill månadslånga tidsavstånd – i vårdköerna.

Självklart kämpar Sjukvårdspartiet för en nära och rättvis akutsjukvård så länge dessa brott mot regionalpolitiskt ansvar, humanitet och brist på respekt för vad hälso- och sjukvårdslagen kräver kvarstår. Akutsjukvård måste vara nära – annars är den inte akut.

Jämför Nyléns ord om nära vård med vad S+M+L nu gör med primärvården. Nedskärningar och hälsocentraler, som borde vara den närmaste vården för alla, läggs ner eller avrustas. De flesta av dem är redan många gånger nästan oåtkomliga. Det går inte att komma fram för telefonrådgivning – och att beställa en tid kan man på de flesta hälsocentraler glömma. Tider att boka träff med en doktor existerar inte. Nära vård?

Sen har ju regiontjänstemännen presenterat ett ”paket” som består av fem olika alternativ av ”framtida vårdorganisation”. Det är lätt att tro att det bara finns dessa fem alternativ att välja mellan – något som även oppositionspolitiker gått på. Men alla alternativen är förvanskade versioner av den typ av verklig vårdsamverkan som till och med ett par socialdemokratiska sjukvårdsministrar efterlyst. Det viktigaste saknas, för man vill slippa diskutera det som verkligen behövs för att få nära vård och över huvud taget fungerande vård i Västernorrland.

Det som Sjukvårdspartiet står för:

Att avskaffa det eländiga länskliniksystemet, genomföra samordnade, kommunalt-regionalt samägda, lokalt styrda vårdområden med verkligt inflytande för personal och profession. Och att “städa trappan uppifrån”.

Mattias Rösberg,

Ordförande och gruppledare, Sjukvårdspartiet Västernorrland