Replik på insändaren Glenn Nordlund (S): Vårdpersonal ska vårda – inte administrera.

Regionrådet Glenn Nordlund (S) försöker i en insändare trixa med sjukvårdsstatistik. Det går inge vidare.

Glen: ”Sedan januari 2017 har överbeläggningarna halverats. Västernorrland ligger nu jäms med rikssnittet och vissa månader bättre. Det är fortfarande för många överbeläggningar, men de har blivit färre.

Fel! Sedan början av 2015 är nivån i Västernorrland i genomsnitt sex överbeläggningar per 100 vårdplatser. Sedan början av 2013 finns bara en månad som avviker ordentligt uppåt och den har Glenn valt att utgå ifrån: januari 2017. Då var överbeläggningarna knappt tolv (det finns ingen annan över tio).

Överbeläggningar per 100 vårdplatser 2013-2020

Att jämföra den värsta månaden med idag är statistikfusk. Då kan man lika gärna titta på den månad som avviker mest nedåt – maj 2016 som hade drygt tre överbeläggningar. Alltså hälften av i dag!

Överbeläggningarna har inte blivit färre. De är fortfarande ungefär sex per 100 vårdplatser. Att Västernorrland någon månad är bättre än riket, beror på att riket har försämrats. Inte på att Västernorrland har blivit bättre.

Glenn: ”Även antalet som får ett besök inom specialistvården, inom vårdgarantins gräns på 90 dagar, har förbättrats tydligt sedan januari 2017. ”

Skillnaden är fyra procentenheter. Jämfört med mars 2017 är det ingen skillnad. Nivån ligger nu på 60 – 70 procent och då oftast på låga sidan. Under tiden från 2011 till sommaren 2015 låg nivån på 80 – 90 procent, och då oftast på höga sidan. De senaste årens försämring är slående.

Glenn: ”När det gäller väntetiden till operation eller annan åtgärd har Västernorrland nästan kommit ikapp rikssnittet.

Detta gäller bara fyra månader tillbaka. Historiskt, under perioden 2011 till sommaren 2014 var Västernorrland alltid bättre än riksgenomsnittet. Från sommaren 2014 och fram till idag är Västernorrland alltid sämre än riksgenomsnittet. Under långa perioder – år – har vi varit mycket sämre än riksgenomsnittet (med ungefär 14 procentenheter).

Glenn – lös problem istället för att trixa med siffror!

Mattias Rösberg
Sjukvårdspartiet
Partiordförande och gruppledare
Region Västernorrland