Replik på Mats Hellhoffs (SD) insändare den 8 oktober: Du har helt missuppfattat Sjukvårdspartiets politik. Vi är ett länsparti och för en politik för hela länets sjukvård. Tack för att du låter oss klargöra det.

En sak som jag vill lyfta fram i sammanhanget är ditt utspel i fullmäktige den 25 september. Där sa du följande: ”Sjukvårdspartiet har nu ledningen i den globala kampen mot Sverigedemokraterna”. Samt sa att två avhoppare från er ”rättat in sig i fiendeledet”, när de, efter att först ha blivit politiska vildar, sökt sig till Sjukvårdspartiet.

Allvarligt, du ser alltså oss och andra politiker som fiender och därmed det politiska spelet som ett krig. Det känns inte bra. Det är ju märkligt att en politiker uttalar sig som du gör mot andra politiker, i en tid där politiker så ofta går ut med att de känner ”hot och hat” från folket.

Det är ju märkligt alltsamman. Ena stunden blir vi beskyllda av främst Socialdemokraterna för att vara för SD-vänliga. Och nästa stund förklarar SD:s gruppledare i regionfullmäktige krig mot oss. Hur ska ni ha det egentligen? Ni, som nästan alltid röstar med varandra i fullmäktige borde väl kunna komma överens även i denna fråga?

Sedan beskyller du, Mats, våra nyblivna regiongruppsmedlemmar för att ”av högst dunkla skäl” söka sig till oss. Ok, men Gudrun Ledin sa faktiskt följande i Sveriges Radio redan den 6 september: ”Jag tycker att Sjukvårdspartiet har en väldigt bra politik och det är väl det parti som är mest tydlig när det gäller sjukvården. Så för mig känns det naturligt att stödja dem. Sedan dessutom tycker jag det är trevliga människor helt enkelt”. Säger väl allt. Både om er och om oss.

Slutligen vill jag tända en fredspipa. Du är inte min fiende och vi har aldrig haft någon ”kamp” mot er i Sverigedemokraterna. Däremot har alla andra partier helt öppet någon form av agenda mot er. Det är mest trams. Det märkte ju vi i Sjukvårdspartiet när SAMTLIGA andra partier, i valberedningen till nämndemannavalet, hellre ville ge Sverigedemokraterna än Sjukvårdspartiet fler nämndemän.

Mattias Rösberg,

Ordförande Sjukvårdspartiet Västernorrland